Μαθήματα Πληροφορικής στη Θεσσαλονίκη

Το Κοινωνικό Κέντρο της Κάριτας Ελλάς στη Θεσσαλονίκη ξεκίνησε σειρά μαθημάτων σε βασικές δεξιότητες Πληροφορικής.

Τα μαθήματα θα βοηθήσουν τους πρόσφυγες να αποκτήσουν βασικές δεξιότητες στη χρήση η/υ αλλά και στο διαδίκτυο. Τα τμήματα αφορούν άντρες και γυναίκες ηλικίας 18-45 ετών με βασικές γνώσεις αγγλικών.

Περισσότερες Πληροφορίες:
Κοινωνικό Κέντρο Κάριτας Ελλάς
Πολυτεχνείου 31, 4ος όροφος
Τηλ.: +30 231 6009947
www.caritas.gr

Training in Basic Computer Skills

Caritas Hellas’ Social Spot in Thessaloniki is offering Basic Computer courses for refugees and immigrants. These courses help refugees for gaining basic computer and internet skills.

Immigrants and refugees from the age 18 to 45 are attending these courses. It’s an opportunity to learn about new technologies and making new friend from all over the world.

For further information:
Caritas Hellas’ Social Spot
31 Polytecneiou  str., 4th floor
Τel.: +30 231 6009947
www.caritas.gr