Νέος Κύκλος ομάδας Ψυχοκοινωνικής Ενδυνάμωσης, στο Κέντρο Κοινωνικής Ένταξης και Απασχολησιμότητας της Κάριτας Ελλάς στην Κυψέλη

Την Τρίτη 18 Ιουνίου 2019 πραγματοποιήθηκε η 1η εβδομαδιαία συνάντηση της ομάδας ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης ανδρών του Κέντρου Κοινωνικής Ένταξης και Απασχολησιμότητας της Κάριτας Ελλάς στη Δημοτική Αγορά της Κυψέλης.

Οι άνδρες συγκεντρώθηκαν στο χώρο συνάντησης της ομάδας και συστήθηκαν μεταξύ τους σε κύκλο. Τέθηκαν στην αρχή  οι όροι συμμετοχής της ομάδας και ξεκινήσαμε να μιλάμε για τα κοινά στοιχεία που ίσως έχουν. Αναπόφευκτα έγινε μια πρώτη αναφορά στην έννοια του τραύματος. Οι συμμετέχοντες αντάλλαξαν μεταξύ τους εμπειρίες κι έδωσαν συμβουλές και κουράγιο ο ένας στον άλλον.

Προτάθηκε στους συμμετέχοντες ως εργαλείο δουλειάς για το επόμενο διάστημα το Recovery Star. Ύστερα από τα τραυματικά γεγονότα οποιασδήποτε μορφής κακοποίησης, αυτό το εργαλείο δουλεύει ενισχύοντας πτυχές της ζωής του ατόμου, βελτιώνοντας τις κοινωνικές, συναισθηματικές, προσωπικές διαπροσωπικές κ.α. δεξιότητες του ατόμου. Στόχος είναι, σε ένα εύλογο διάστημα να ανέβουν οι αποδόσεις των συμμετεχόντων σε καθεμιά κατηγορία από αυτές με απώτερο σκοπό το άτομο να βελτιώσει την ποιότητα της ζωής του, να αποδεχθεί τη νέα του ζωή και πραγματικότητα, να αγκαλιάσει και να αγαπήσει τον εαυτό του και να ενταχθεί ομαλότερα στην κοινωνία την οποία ζει.

Αφού οι συμμετέχοντες έκαναν ερωτήσεις και έδειξαν να κατανοούν τη διαδικασία και να επιθυμούν να συμμετέχουν, περάσαμε στο δεύτερο μέρος της συνάντησης, το «παιχνίδι της σιωπής». Όλοι σηκωθήκαμε στο κέντρο της αίθουσας και αφεθήκαμε στις ηχογραφημένες οδηγίες που ακούγονταν από τα ηχεία, ενώ δεν επιτρεπόταν να μιλήσουμε. Αφού ο καθένας διάλεξε ένα ταίρι, και ο ένας λειτουργούσε ως καθρέφτης του άλλου, έγιναν κάποιες ασκήσεις εμπιστοσύνης. Οι εξυπηρετούμενοι συμμετείχαν ενεργά, και διασκέδασαν καθ’ όλη τη διάρκεια.

Η ομάδα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Κοινωνική και Οικονομική ένταξη προσφύγων και μεταναστών στην Αθήνα» που αφορά την υποστήριξη και ένταξη προσφύγων και μεταναστών στην ελληνική κοινωνία. Το Πρόγραμμα υλοποιείται από την Κάριτας Ελλάς και χρηματοδοτείται από την Κάριτας Ελβετίας.