Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα στο Κοινωνικό Κέντρο στην Πλατεία Βάθης

Το Κοινωνικό Κέντρο της Κάριτας Ελλάς στην Πλατεία Βάθης επισκέφτηκαν την Τετάρτη 25 Απριλίου εκπρόσωποι της οργάνωσης «Γιατροί Χωρίς Σύνορα».

Οι Γιατροί ενημέρωσαν τα παιδιά και τους γονείς τους γύρω από την πρόληψη και αντιμετώπιση της φθειρίασης (ψείρες).

Μάθαμε ότι το να κολλήσει ένα παιδί ψείρες δεν έχει καμία σχέση με το αν το κεφάλι είναι καθαρό ή βρώμικο. Ενημερωθήκαμε επίσης για το γεγονός ότι οι ψείρες μεταδίδονται με τη στενή επαφή των μαθητών όταν παίζουν και ότι οι γονείς χρειάζεται να προβούν σε έγκαιρη αντιμετώπιση και θεραπεία για να αποφευχθεί η μετάδοσή τους στα άλλα παιδιά.

Κοινωνικό Κέντρο Κάριτας Ελλάς, Ταρέλλα 3 Αθήνα, τηλ. 210-5225659
Πρόγραμμα: «Κοινωνικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Στήριξης διαβίωσης ευάλωτων προσφύγων, μεταναστών και Ελλήνων»

«Médecins Sans Frontières» visited the Social Center of Caritas Hellas at Plateia Vathis

On Wednesday, 25 April, «Médecins Sans Frontières» representatives visited the Social Center of Caritas Hellas at Plateia Vathis for an informative session of the children and their parents about the prevention and treatment of lice.

We learned that when a child sticks to lice this has nothing to do with whether the head is clean or dirty. That lice are transmitted by close contact of children when they play and that parents need to treat the lice on time in order to prevent their transmission to other children.

Caritas Hellas Social Spot, Tarella 3, Athens tel. 2105225659
Program: “Social Services and Livelihood Support to Vulnerable Refugees, Migrants and Greeks”