Οικογενειακός Προγραμματισμός και Οικογενειακή Συμβουλευτική

Η Κάριτας Ελλάς στο πλαίσιο του Προγράμματος «Κοινωνικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Στήριξης διαβίωσης ευάλωτων προσφύγων, μεταναστών και Ελλήνων» που υλοποιείται στο Κοινωνικό Κέντρo στην Αθήνα, σε συνεργασία με τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα, πραγματοποίησε ενημέρωση σε ενήλικες ωφελούμενους με θέμα «Οικογενειακός Προγραμματισμός και Συμβουλευτική».

Γυναίκες και άνδρες ωφελούμενοι του Κοινωνικού Κέντρου που συμμετείχαν στην συνάντηση, ενημερώθηκαν για θέματα που αφορούν στον οικογενειακό προγραμματισμό, στις σχέσεις με τα παιδιά και τον τρόπο διαχείρισης θεμάτων που προκύπτουν στην καθημερινότητα.

Στη συζήτηση, μεταξύ άλλων θεμάτων, έγινε επίσης αναφορά στο πώς εκδηλώνεται ο φόβος και το άγχος από τα παιδιά, και πώς οι γονείς πρέπει να είναι σε εγρήγορση για να παρατηρούν τα σημάδια. Τονίστηκε επίσης και η σημασία της θετικής ανταπόκρισης και ανατροφοδότησης στα παιδιά ώστε να ενισχυθεί η αυτοεκτίμησή τους.

Οι παρευρισκόμενοι συμμετείχαν ενεργά και ένιωσαν ασφάλεια προκειμένου να θέσουν ερωτήματα και απορίες για πολλά ζητήματα, αρκετά εξ αυτών ιδιαίτερα ευαίσθητα, και ωφελήθηκαν από τις κατευθύνσεις και συμβουλές των ειδικών ψυχολόγων-συμβούλων.

Πρόγραμμα: «Κοινωνικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Στήριξης διαβίωσης ευάλωτων προσφύγων, μεταναστών και Ελλήνων»
Κοινωνικό Κέντρο Κάριτας Ελλάς, Ταρέλλα 3, Αθήνα, τηλ. 210-5225659