Ολοκλήρωση κύκλου εργαστηρίων αναζήτησης εργασίας “Job Clubs” στο Κέντρο Κοινωνικής Ένταξης και Απασχολησιμότητας της Κάριτας Ελλάς στην Κυψέλη

Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου Job Clubs στο Κέντρο Κοινωνικής Ένταξης και Απασχολησιμότητας της Κάριτας Ελλάς στη Δημοτική Αγορά της Κυψέλης τον Αύγουστο του 2019, τα ομαδικά  αυτά εργαστήρια αναζήτησης εργασίας συνεχίστηκαν και κατά τη φθινοπωρινή περίοδο, ολοκληρώνοντας το δεύτερο κύκλο τους στις 20 Δεκεμβρίου 2019.

Τα  9 αυτά εργαστήρια που πραγματοποιήθηκαν λάμβαναν χώρα σχεδόν κάθε Παρακευή, για μια περίοδο τεσσάρων μηνών, και απευθύνονταν σε πληθυσμό  Ελλήνων, αιτούντων άσυλο, αναγνωρισμένων προσφύγων και μεταναστών που βρίσκονται σε διαδικασία αναζήτησης εργασίας.

Στις συναντήσεις αυτές η Εργασιακή Σύμβουλος της Κάριτας Ελλάς προέβαλε τις διαδικασίες ώστε το άτομο αναλύοντας τον εαυτό του, το περιβάλλον που δρα αλλά και τους υποστηρικτικούς μηχανισμούς που διαθέτει, να παρακινηθεί ώστε να αναγνωρίσει την δουλειά που πραγματικά θέλει και δύναται να βρει.

Οι συμμετέχοντες μοιράστηκαν τις απορίες και τις ανησυχίες τους σχετικά με την εργασία στην Ελλάδα και  αξιολόγησαν  τις διεξιότητές τους με στόχο να αναζητούν στοχευμένα θέσεις εργασίας. Προσπάθησαν έτσι να αναπτύξουν στρατηγικές, τόσο ως προς την αναζήτηση όσο και ως προς την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων εφόσον εντοπιζόταν έλλειμα.

Δίνοντας έμφαση σε ρεαλιστικές προσδοκίες,  παρουσιάστηκαν τα εργαλεία που κάποιος μπορεί να αξιοποιήσει στην αναζήτηση εργασίας. Διαδίκτυο, δηλαδή Job Board και άλλες σχετικές ιστοσελίδες, αξιοποίηση των social media, διαδικτυακές ομάδες αλλά και επαγγελματίες του χώρου, επιχειρήσεις στελέχωσης ή γραφεία ευρέσεως εργασίας και φυσικά αξιοποίηση του προσωπικού δικτύου.

‘Εχοντας πρόσβαση σε ηλεκτρονικά μέσα οι συμμετέχοντες είχαν τη  δυνατότητα να απαντήσουν εκείνη τη στιγμή σε ενδιαφέρουσες αγγελίες και να στείλουν επι τόπου τα βιογραφικά τους.

Σε αυτόν τον κύκλο εργαστηρίων εντάχθηκε επίσης ένα καινούργιο ενημερωτικό σεμινάριο που αφορούσε σε συμβάσεις και μισθούς στην Ελλάδα και το οποίο διεξήχθη από τον οικονομικό σύμβουλο της Caritas Hellas σε συνεργασία με την εργασιακή σύμβουλο. Μέσω αυτού, οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τις διαδικασίες πρόσληψης και αποχώρησης, τα είδη των συμβάσεων αλλά και τα μισθολογικά επίπεδα σε βασικές κατηγορίες επαγγελμάτων.

Στις 4 Δεκεμβρίου είχαμε για δεύτερη φορά τη χαρά να φιλοξενήσουμε εκπρόσωπο της Workathlon, εταιρείας που δραστηριοποιείται μέσω μιας πλατφόρμας στελέχωσης στο χώρο της φιλοξενίας / τουρισμού. Στη συγκεκριμένη συνάντηση, ο κ. Αίας Κατσαρός ενημέρωσε  για τις ευκαιρίες απασχόλησης σε αυτούς τους τομείς και τη χρήση της πλατφόρμας, δίνοντας επιπλέον σημαντικά tips για το πώς αποκτάται μία τέτοια θέση και πώς αξιολογούνται οι υποψήφιοι.

Οι συμμετέχοντες είχαν μια σημαντική ευκαιρία για μία πρώτη δικτύωση  σε αυτούς τους τομείς που παρέχουν σημαντικές εργασιακές ευκαιρίες στην Ελλάδα και έλαβαν μια στοχευμένη κατεύθυνση για το επόμενο επαγγελματικό τους βήμα.

 

Τα  εργαστήρια εντάσσονται στο Πρόγραμμα «Κοινωνική και Οικονομική ένταξη προσφύγων και μεταναστών στην Αθήνα» που αφορά την υποστήριξη και ένταξη προσφύγων και μεταναστών στην ελληνική κοινωνία. Το Πρόγραμμα υλοποιείται από την Κάριτας Ελλάς και χρηματοδοτείται από την Κάριτας Ελβετίας.