Ομάδα Ελεύθερου Σχεδίου στη δομή φιλοξενίας Σερρών

Η Κάριτας Ελλάς, μέσω του Προγράμματος «Μετάβασις – Συμμετοχή, ενίσχυση και κοινωνική ένταξη προσφύγων / μεταναστών στην Ελλάδα», έχει δημιουργήσει χώρο κοινωνικών δραστηριοτήτων για τους ενήλικες που διαμένουν στη Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων στις Σέρρες. Σε αυτόν το χώρο κάθε Δευτέρα πραγματοποιείται η συνάντηση της ομάδας ελεύθερου σχεδίου και ζωγραφικής.

Οι συναντήσεις  της ομάδας ελεύθερου σχεδίου και ζωγραφικής ξεκίνησαν από τον Ιανουάριο του 2018 και οργανώνονται από το προσωπικό της Κάριτας Ελλάς. Η συγκεκριμένη δράση γίνεται με σκοπό να υπάρξει επαφή των  ωφελούμενων με την τέχνη και μέσω αυτής να καλλιεργηθεί το ομαδικό πνεύμα, η δημιουργικότητα και η γόνιμη ανταλλαγή ιδεών στην τέχνη.

Η ομάδα αποτελείται από μικτά τμήματα ανδρών και γυναικών από το Ιράκ και τη Συρία. Οι συμμετέχοντες δείχνουν ιδιαίτερο ζήλο και έχουν ενεργό ρόλο στη δημιουργία πρωτότυπων και αξιόλογων έργων. Σε κάθε συνάντηση όλοι οι συμμετέχοντες εστιάζουν σε μία θεματική που προσπαθούν με αφοσίωση να αναπαράγουν στο χαρτί.

Η θεματική κάθε συνάντησης αποφασίζεται από κοινού με τους ωφελούμενους του προγράμματος και το περιεχόμενό της αντλείται από εικόνες του πολιτισμού και της κουλτούρας των συμμετεχόντων. Με αυτόν το τρόπο έχει επιτευχθεί η διαπολιτισμική επικοινωνία και η βαθύτερη γνωριμία των εμπλεκόμενων.

Με τη πάροδο του χρόνου έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος τόσο σε καλλιτεχνικές όσο και κοινωνικές δεξιότητες των επωφελούμενων. Τα έργα τους σχεδιάζεται να εκτεθούν στο ευρύ κοινό με σκοπό να επιτευχθεί ο αμφίδρομος στόχος της τέχνης.

Το πρόγραμμα του κοινωνικού χώρου επιπλέον περιλαμβάνει κοινωνικές δραστηριότητες, εκμάθηση ελληνικών, προβολές ταινιών και ντοκιμαντέρ , τμήμα γυναικών και δραστηριότητες τεχνικής ενδυνάμωσης που απευθύνονται στον ενήλικο πληθυσμό της δομής. Το πρόγραμμα  «Μετάβασις – Συμμετοχή, Ενδυνάμωση και κοινωνική ένταξη των προσφύγων / μεταναστών στην Ελλάδα», υλοποιείται από την Κάριτας Ελλάς σε συνεργασία με την Κάριτας Γερμανίας και χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας.