«Ομάδα Εμψύχωσης Εφήβων – Ανακαλύπτοντας την Αθήνα»

Την Τετάρτη 25 Απριλίου πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση της ομάδας της Κάριτας Ελλάς του Κοινωνικού Κέντρου του Νέου Κόσμου, «Εμψύχωση Εφήβων – Ανακαλύπτοντας την Αθήνα», με μεγάλη ανταπόκριση από τους ωφελούμενους.

Στο πλαίσιο των δράσεων της ομάδας, οι έφηβοι πρόσφυγες και μετανάστες αφενός ανακαλύπτουν και γνωρίζουν τα ιστορικά και πολιτισμικά στοιχεία της Αθήνας και αφετέρου μέσω βιωματικών παιχνιδιών και συζητήσεων επιτυγχάνεται η εμψύχωση και η ενδυνάμωσή τους. Μακροπρόθεσμος στόχος, είναι η διοργάνωση δράσεων γνωριμίας με την πόλη της Αθήνας, θέτοντας πλέον ως «οικοδεσπότες» της πόλης τους ίδιους τους πρόσφυγες προς άλλες ομάδες πληθυσμού.

Στην πρώτη συνάντηση, η ομάδα επισκέφθηκε την πλατεία Συντάγματος, τη Βουλή των Ελλήνων, το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη και τον Εθνικό Κήπο. Συζήτησαν για την αρχιτεκτονική και την ιστορία της Πλατείας και έμαθαν τα γεγονότα, τα οποία με το πέρασμα του χρόνου διαμόρφωσαν τη σημερινή περιοχή της πλατείας Συντάγματος. Προτάσεις και επιθυμίες της ομάδας εκφράστηκαν για το περιεχόμενο των επόμενων συναντήσεών. Οι συναντήσεις της ομάδας θα πραγματοποιείται κάθε Τετάρτη για δύο ώρες γεμάτες παιχνίδια και εξερεύνηση ιστορικών σημείων της Αθήνας.

Η δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του πρoγράμματος «ΜΕΤΑΒΑΣΙΣ – Συμμετοχή, ενίσχυση και κοινωνική ένταξη προσφύγων/μεταναστών στην Ελλάδα» που αφορά στην υποστήριξη και την ένταξη των προσφύγων και μεταναστών στην ελληνική κοινωνία. Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών και την Κάριτας Γερμανίας.

“Youth Empowerment Group – Discover Athens” of Caritas Hellas – Social Spot in Neos Kosmos

On Wednesday, 25 of April was held the first group of Caritas Hellas – Social Spot in Neos Kosmos, “Youth Empowerment Group- Discover Athens” where there was a big participation by the beneficiaries.

Within the group, the beneficiaries both discover and get to know the historical and cultural sites of Athens and, on the other hand, through experiential games and discussions, the empowerment of teenagers is achieved. The long term aim of the group of refugees is to put themselves as «hosts» of the city to other groups.

In the first meeting, the group visited the Syntagma square, the Hellenic Parliament, the Tomb of the Unkown Soldier and the National Park. The group discussed about the architecture and the history of the area of the Syntagma Square. Suggestions and wishes expressed by the group in relation to the context of the next meetings. The team will be held every Wednesday for two hours, every time in a different spot.

The group is a part of «METAVASIS Project – Participation, Empowerment and Social Inclusion of Refugees / Migrants in Greece» concerning the support and integration of refugees and immigrants in Greek society. The Program is funded by the German Foreign Ministry and Caritas Germany.