Η ομάδα σχεδίου του Κοινωνικού Κέντρου της Θεσσαλονίκης εκθέτει τα έργα της

Έκθεση ελεύθερου σχεδίου και ζωγραφικής πραγματοποιεί στη Θεσσαλονίκη η ομάδα σχεδίου του Κοινωνικού Κέντρου της Κάριτας Ελλάς.

Η τέχνη δίνει υπόσταση στα πράγματα

Στο πλαίσιο των Πολιτιστικών Δράσεων του Κοινωνικού Κέντρου της Κάριτας Ελλάς στη Θεσσαλονίκη και σύμφωνα με τις ανάγκες και επιλογές έκφρασης των ωφελούμενων, δημιουργήθηκε η ομάδα σχεδίου. Σκοπός των συναντήσεων της ομάδας είναι η εξέλιξη των δεξιοτήτων του κάθε συμμετέχοντα αλλά και η ευκαιρία για προσωπικό χρόνο και χώρο για έκφραση.

Χωρίς ιδιαίτερη καθοδήγηση, αλλά κυρίως βοηθώντας και στηρίζοντας ο ένας τον άλλον, οι συμμετέχοντες άρχισαν να δημιουργούν ενδιαφέροντα σχέδια. Ο καθένας τους ανέπτυξε το προσωπικό του στυλ έκφρασης και έτσι γεννήθηκε μια μικρή έκθεση, με περίπου 50 έργα. Ο κάθε καλλιτέχνης συνοδεύει τα έργα του με ένα κείμενο ελεύθερης γραφής μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα.

Η έκθεση φιλοξενήθηκε στο χώρο του Κοινωνικού Κέντρου της Κάριτας Ελλάς στη Θεσσαλονίκη με διάθεση να φιλοξενηθεί και σε άλλους χώρους. Πρώτος σταθμός έγινε ο όμορφος χώρος του ΤΟΠ ΧΑΝΕ στη Θεσσαλονίκη. Από τον Ιανουάριο μέχρι και το τέλος Φεβρουαρίου του 2018, το κοινό αλλά και προσκεκλημένοι φορείς θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν την έκθεση, να συναντήσουν τους πρόσφυγές καλλιτέχνες και να καταγράψουν και οι ίδιοι τις σκέψεις τους.

Ο σκοπός της έκθεσης είναι διττός. Από τη μία επιχειρεί να καλύψει την ανάγκη των προσφύγων και μεταναστών για κοινωνική ένταξη και προσαρμογή σε έναν καινούργιο τρόπο ζωής, και από την άλλη να ενδυναμώσει την τοπική κοινωνία να τους υποδεχθεί. Μειώνοντας λοιπόν τις διαφορές και τονίζοντας τα κοινά σημεία των ανθρώπων και των πολιτισμών, η Κάριτας Ελλάς ενισχύει αυτόν τον σκοπό.

Την ομάδα σχεδίου αποτελούν οι Αλαϊντίν, Ζοχέρ, Ελίας, Ιμπραήμ, Φαρχουτέ, Λέντα, Άχμετ, Μπέσαμ.

Σας περιμένουμε!

 


 

Art gives substance to things

In the framework of the Cultural Activities of Caritas Hellas’ Social Spot, the Design group was created. The purpose of the group meetings is to develop the skills of the refugees as well as the opportunity for personal time and space for expression.Without much guidance, but mainly by helping and supporting each other, participants began to create interesting designs. Each of them developed his/her personal style of expression and that way a small exhibition, with about 50 works, was born. Each artist accompanies his works with a free text translated into the Greek language.

This exhibition was hosted at the premises of the Social Spot of Caritas in Thessaloniki with a desire to be hosted in other places. The first station, therefore, became the beautiful area of TOP HANE in Thessaloniki. From January until the end of February 2018, the audience and invited guests will have the opportunity to visit the exhibition, meet the admitted artists and record their own thoughts.

The purpose of the report is twofold. On the one hand, it seeks to cover the need for refugees and immigrants for social inclusion and adaptation to a new way of life and, on the other hand, to empower the local community to welcome them. Reducing differences and emphasizing the common points of people and cultures, Caritas Hellas strengthens the same goal.

The team of Caritas Hellas with Alaedin, Zohir, Elias, Ibrahim, Farhouthe, Lenda, Ahmet and Besam.

We are waiting for you!