Ομαδικό εργαστήρι Εργασιακής Συμβουλευτικής – Προετοιμασία για Συνέντευξη για Δουλειά

Την Τρίτη 4 Ιουνίου διεξήχθη στο Κέντρο Κοινωνικής Ένταξης και Απασχολησιμότητας της Κάριτας Ελλάς στην Κυψέλη, από την υπηρεσία εργασιακής συμβουλευτικής εργαστήριο κινητοποίησης ανέργων, με στόχο την ενδυνάμωση και την ανάπτυξη απαραίτητων δεξιοτήτων των συμμετεχόντων ώστε να υποστηριχθούν στην προσπάθεια ευρέσεως εργασίας.

Το σεμινάριο είχε σκοπό την ενημέρωση των συμμετεχόντων για τις συνθήκες μιας επαγγελματικής συνέντευξης και τους λόγους που αξιοποιείται από τους εργοδότες αλλά και τους εργαζόμενους. Δόθηκαν πολλές διευκρινήσεις για το πως ένας υποψήφιος μπορεί να δώσει μία καλή εικόνα στη διαδικασία αυτή, να αποφύγει λάθη και κερδίσει τις εντυπώσεις.

Οι συμμετέχοντες ξεκίνησαν τη διεργασία με το να συστηθούν ανά δυάδες και συνεχίζοντας, κάθε μέλος σύστηνε το ζευγάρι του στην ομάδα. Με αυτό τον τρόπο άρχισε η διαδικασία αναζήτησης επαγγελματικής ταυτότητας των ατόμων και αναδείχθηκε η σημασία της προσωπικής έκθεσης και της ενεργητικής ακρόασης ως δεξιότητα, θέματα σημαντικά για την επιτυχή έκβαση μίας συνέντευξης.

Στη συνέχεια αναλύθηκαν ερωτήσεις που μπορεί να γίνουν από εργοδότες και εφαρμόστηκαν συγκεκριμένες τεχνικές ώστε οι συμμετέχοντες να μπορούν να αναγνωρίζουν αλλά και να αναδεικνύουν τις δεξιότητές τους με παραδείγματα από την επαγγελματική τους ζωή. Τέλος, αναλύθηκε η τεχνική του elevator pitch όπου έγινε από τον καθένα προσδιορισμός δυνατών σημείων αλλά και στόχων, παρουσιάζοντας οι ίδιοι αυτή τη φορά των αυτό τους.

Στο βιωματικό αυτό εργαστήριο δόθηκε έμφαση στην ανάπτυξη ομαδικού πνεύματος και αλληλοϋποστήριξης, στην καλλιέργεια δεξιοτήτων  επικοινωνίας,  ενεργητικής ακρόασης, αυτοπαρουσίασης, αλλά και στην ενθάρρυνση διεκδίκησης μίας θέσης εργασίας και προσδιορισμού επαγγελματικών αξιών και προσδοκιών.

Το εργαστήριο πραγματοποιήθηκε στα Ελληνικά σε ομάδα που ήδη έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης στον τομέα της μαγειρικής.

Το σεμινάριο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Κοινωνική και Οικονομική ένταξη προσφύγων και μεταναστών στην Αθήνα» που αφορά την υποστήριξη και ένταξη προσφύγων και μεταναστών στην ελληνική κοινωνία. Το Πρόγραμμα υλοποιείται από την Κάριτας Ελλάς και χρηματοδοτείται από την Κάριτας Ελβετίας.