Ομαδικό εργαστήρι «Προετοιμασία συνέντευξης για δουλειά»

 «Προετοιμασία συνέντευξης για δουλειά»

Στις 12 Φεβρουαρίου, στο Κέντρο Κοινωνικής Ένταξης και Απασχολησιμότητας της Κάριτας Ελλάς στην Κυψέλη διεξήχθη από την υπηρεσία εργασιακής συμβουλευτικής εργαστήριο κινητοποίησης ανέργων με στόχο την ενδυνάμωση και την ανάπτυξη απαραίτητων ικανοτήτων, γνώσεων, αλλά και δεξιοτήτων των συμμετεχόντων ώστε να ενθαρρυνθούν στην προσπάθεια τους για αναζήτηση εργασίας.

Πιο συγκεκριμένα το εργαστήριο κάλυψε τις εξής θεματικές:

  • Τεχνικές αναζήτησης εργασίας
  • Σύνταξη Βιογραφικού Σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής
  • Προετοιμασία για τη συνέντευξη επιλογής προσωπικού

Οι παραπάνω εισηγήσεις είχαν ως σκοπό την ενημέρωση των συμμετεχόντων για τους εποικοδομητικούς τρόπους αναζήτησης εργασίας και κυρίως για τον τρόπο που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης για να αναζητήσουν εργασία. Επιπλέον, στοχεύοντας στην ενθάρρυνση τους σχετικά με την ομαλή ένταξη τους στην αγορά εργασίας οργανώθηκε το δεύτερο μέρος του εργαστηρίου για τη σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και την προετοιμασία για μια επιτυχημένη συνέντευξη επιλογής προσωπικού.

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου για την προετοιμασία συνέντευξης επιλογής προσωπικού, πραγματοποιήθηκε προσομοίωση συνέντευξης δίνοντας στους παρευρισκόμενους την ευκαιρία να συμμετέχουν σε ένα παιχνίδι ρόλων (συνεντευκτή/εργοδότη – συνεντευξιαζόμενου /υποψηφίου και ένας παρατηρητής -note taker). Μέσα από το βιωματικό χαρακτήρα της δράσης αυτής στοχεύουμε στην μεγαλύτερη κινητοποίηση και εργασιακή ετοιμότητα των συμμετεχόντων καθώς και στην καλλιέργεια παραπλεύρων δεξιοτήτων.

Το εργαστήριο πραγματοποιήθηκε στην ελληνική γλώσσα με ταυτόχρονη διερμηνεία στα γαλλικά.

Το εργαστήριο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Κοινωνική και Οικονομική ένταξη προσφύγων και μεταναστών στην Αθήνα» που αφορά την υποστήριξη και ένταξη προσφύγων και μεταναστών στην ελληνική κοινωνία. Το Πρόγραμμα υλοποιείται από την Κάριτας Ελλάς και χρηματοδοτείται από την Κάριτας Ελβετίας.