Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας στη δομή των Σερρών

Με αφορμή την παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας στις 8 Μαρτίου, το προσωπικό της Κάριτας Ελλάς διοργάνωσε εκδήλωση στη Δομή των Σερρών όπου φιλοξενείται πληθυσμός Γιαζίντι.

Η ομάδα της Κάριτας Ελλάς, αφού έκανε μια σύντομη ιστορική αναδρομή σχετικά με την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, κινητοποίησε τους άντρες της δομής να φτιάξουν πολύχρωμες ευχετήριες κάρτες που μετά το τέλος της διαδικασίας δώρισαν στις γυναίκες της ζωής τους.

Οι κάρτες επιμελήθηκαν από τους ίδιους και στολίστηκαν με όμορφες ευχές, ζωγραφιές, κολάζ και φρέσκα άνθη του αγρού.

Η διαδικασία αυτή έφερε τους ανθρώπους πιο κοντά και προήγαγε την ισότητα και τον σεβασμό που οφείλει να υπάρχει ανάμεσα στα δύο φύλα.

International Women’s Day in the Camp of Serres

On the occasion of the International Women’s Day on 8 March, the staff of Caritas Hellas in the Camp of Serres where Yazidi population is being hosted, having made a brief historical retrospection on that day, mobilized the men of the camp to make colorful greeting cards that afterwards have been given to the women of their lives.

The cards were edited by themselves and decorated with beautiful wishes, drawings, collage and fresh blossoms of the field.

This process brought people closer and promoted the equality and respect that must exist between the two sexes.