Η «Πλανόδια Βιβλιοθήκη» επισκέφτηκε ξανά το Κοινωνικό Κέντρο της Κάριτας Ελλάς

Η Πλανόδια Βιβλιοθήκη του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού επισκέφτηκε και πάλι το Κοινωνικό Κέντρο της Κάριτας Ελλάς στην πλατεία Βάθης, αυτή τη φορά με δραστηριότητες που θέμα είχαν τον «Θυμό».

Τα παιδιά συμμετείχαν με μεγάλη χαρά και ενδιαφέρον καθώς γνώριζαν την ομάδα από την προηγούμενη επίσκεψη και αμέσως ένιωσαν εξοικειωμένα και έτοιμα να ακούσουν και να συμμετέχουν. Έπαιξαν και διασκέδασαν ενώ διδάχτηκαν με απλό τρόπο δεξιότητες που μπορούν να χρησιμοποιήσουν στην καθημερινότητά τους.

Πολύ θετικά ήταν τα σχόλια της ομάδας της Πλανόδιας Βιβλιοθήκης για την ποιότητα συμπεριφοράς και την συνεργασία μεταξύ των παιδιών μας. Χαρακτηριστικά μάς είπαν: «Είναι εντυπωσιακό ότι τα παιδιά του Κοινωνικού Κέντρου, παρότι προέρχονται από πολλές διαφορετικές χώρες, είναι μαζί σαν μία οικογένεια και συνυπάρχουν αρμονικά».

Ευχαριστούμε θερμά την ομάδα της Πλανόδιας Βιβλιοθήκης για την αγάπη και την αφοσίωσή τους στο έργο τους με τα παιδιά.

Η Πλανόδια Βιβλιοθήκη του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού είναι μία εφήμερη βιβλιοθήκη, που στήνεται μέσα σε μερικά λεπτά σε πλατείες, σχολεία, δημόσιους κήπους, κέντρα φιλοξενίας/ξενώνες προσφύγων κλπ. Η πλανόδια Βιβλιοθήκη δίνει την ευκαιρία στα παιδιά να επισκεφθούν τον συναρπαστικό κόσμο των βιβλίων και παράλληλα, συμμετέχοντας σε εκπαιδευτικά παιχνίδια, να μάθουν τα δικαιώματά τους καθώς και πώς να τα διεκδικούν.

http://ddp.net.gr/2017/11/20/για-την-πλανόδια-βιβλιοθήκη/

Κοινωνικό Κέντρο Κάριτας Ελλάς, Ταρέλλα 3 Αθήνα, τηλ. 210-5225659
Πρόγραμμα: «Κοινωνικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Στήριξης διαβίωσης ευάλωτων προσφύγων, μεταναστών και Ελλήνων»

The Mobile Library visited again the Caritas Hellas Social Spot

The Children’s Rights Network, Mobile Library visited again the Social Center of Caritas Hellas in Plateia Vathis, this time with activities focused on the «Anger».

The children participated with great joy and interest as they knew the team from their previous visit and they immediately felt familiar and ready to listen and participate. They played and enjoyed and at the same time were taught in a simple and child friendly way, skills they can use in their everyday lives.

The Mobile Library team commented positively on the quality of behavior and the cooperation between our children. «It is impressive that the children that come to the Social Center, although coming from many different countries, they coexist harmoniously and as a family.»

We warmly thank the Mobile Library team for their love and dedication to the children.

The Itinerant (Planodia) Library of the Network is an ephemeral library, set in a few minutes in squares, schools, public gardens, hospitality centers / refugees’ hostels, etc. The Travel Library gives children the opportunity to visit the exciting world of books and, in educational games, learn their rights as well as how to claim them.

Caritas Hellas Social Spot, Tarella 3, Athens tel. 2105225659
Program: “Social Services and Livelihood Support to Vulnerable Refugees, Migrants and Greeks”