Προετοιμασία για τις εξετάσεις Ελληνομάθειας επιπέδου Β1 & Β2

Τα μαθήματα ελληνικής γλώσσας συνεχίζονται στο Κοινωνικό κέντρο του Νέου Κόσμου με πληρότητα σε όλα τα τμήματα. Η εκπαιδευτικός της ελληνικής γλώσσας προετοιμάζει δύο τμήματα ενηλίκων προκειμένου να δώσουν εξετάσεις για την πιστοποίηση Ελληνομάθειας επιπέδου Β1-Β2 τον ερχόμενο Μάιο. Παράλληλα με τα μαθήματα γίνονται Τεστ Προσομοίωσης γραπτών και προφορικών ώστε οι μαθητές να προετοιμαστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. To πρόγραμμα «Μετάβασις» της Κάριτας Ελλάς θα καλύψει τα δίδακτρα των 12 μαθητών που θα δώσουν εξετάσεις.

Επίσης,σε μια προσπάθεια εμπλουτισμού των μαθημάτων γλωσσών στα υπόλοιπα επίπεδα με δράσεις αλληλεπίδρασης  συνεχίζονται οι εκπαιδευτικές εκδρομές στην Αθήνα σε μουσεία και εκδηλώσεις πολιτιστικού ενδιαφέροντος . Οι εκπαιδευτικές εκδρομές θα συνεχίζονται κατά τη διάρκεια του έτους με βάση το επίπεδο και τις ανάγκες των μαθητών σε όλες τις περιοχές υλοποίησης του προγράμματος.

Το μαθήματα ελληνικών εντάσσονται στο Πρόγραμμα «ΜΕΤΑΒΑΣΙΣ – Συμμετοχή, ενίσχυση και κοινωνική ένταξη προσφύγων/μεταναστών στην Ελλάδα» που αφορά την υποστήριξη και την ένταξη των προσφύγων και μεταναστών στην ελληνική κοινωνία. Το Πρόγραμμα υλοποιείται από την Κάριτας Ελλάς και χρηματοδοτείται από την Κάριτας Γερμανίας