Σεμινάριο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στο Κοινωνικό Κέντρο του Νέου Κόσμου

Στο Κοινωνικό Κέντρο της Κάριτας Ελλάς στο Νέο Κόσμο, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 29 Μαΐου 2019, το ενημερωτικό σεμινάριο με τίτλο «Κοινωνική Επιχείρηση: Νέα Μορφή Εργασίας», από τη νομική σύμβουλο της Κάριτας Ελλάς-κα Ανδριάνα Μαρδάκη.

Στο πλαίσιο του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες – ασυνόδευτοι ανήλικοι από το Safe Zone του Ελαιώνα που διαχειρίζεται το Ελληνικό Συμβούλιο Προσφύγων – ΕΣΠ, είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τα χαρακτηριστικά της κοινωνικής οικονομίας και για τον τρόπο σύστασης μιας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης.

 

Αρχικά παρουσιάστηκαν οι τομείς στους οποίους υπάρχει δυνατότητα ανάπτυξης κοινωνικών επιχειρήσεων, τα είδη των ΚοινΣεΠ και οι διαδικασίες ίδρυσής τους. Στη συνέχεια δόθηκαν ορισμένες επεξηγήσεις ως προς την ιδιότητα με την οποία δύναται κάποιος να συμμετέχει σε μια τέτοια επιχείρηση ως μέλος κι έγινε λόγος για τα προνόμια που προσφέρει η σύστασή τους. Επιπροσθέτως, δόθηκαν κατευθυντήριες οδηγίες ως προς τη διαμόρφωση ενός στρατηγικού πλάνου, ενώ ακολούθησαν ερωτήσεις από τους συμμετέχοντες.

Το σεμινάριο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΜΕΤΑΒΑΣΙΣ – Συμμετοχή, ενίσχυση και κοινωνική ένταξη προσφύγων/μεταναστών στην Ελλάδα» που αφορά την υποστήριξη και την ένταξη των προσφύγων και μεταναστών στην ελληνική κοινωνία. Το Πρόγραμμα υλοποιείται από την Κάριτας Ελλάς και χρηματοδοτείται από την Κάριτας Γερμανίας.

Με την υποστήριξη του Cosmos of Culture.