Σεμινάριο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στο Κοινωνικό Κέντρο του Νέου Κόσμου

Στο Κοινωνικό Κέντρο της Κάριτας Ελλάς στο Νέο Κόσμο, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019, το ενημερωτικό σεμινάριο με τίτλο «Κοινωνική Επιχείρηση & Εισαγωγή στα εργατικά δικαιώματα», από τη νομική σύμβουλο της Κάριτας Ελλάς-κα Ανδριάνα Μαρδάκη, σε αγγλόφωνο και γαλλόφωνο πληθυσμό.

Στο πλαίσιο του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τα χαρακτηριστικά της κοινωνικής οικονομίας και για τον τρόπο σύστασης μιας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης καθώς έγινε και εισαγωγή στα εργατικά δικαιώματα όπως αυτά ισχύουν στην Ελλάδα σήμερα.

Αρχικά παρουσιάστηκαν οι τομείς στους οποίους υπάρχει δυνατότητα ανάπτυξης κοινωνικών επιχειρήσεων, τα είδη των ΚοινΣεΠ και οι διαδικασίες ίδρυσής τους. Στη συνέχεια δόθηκαν ορισμένες επεξηγήσεις ως προς την ιδιότητα με την οποία δύναται κάποιος να συμμετέχει σε μια τέτοια επιχείρηση ως μέλος κι έγινε λόγος για τα προνόμια που προσφέρει η σύστασή τους. Επιπροσθέτως, δόθηκαν κατευθυντήριες οδηγίες ως προς τη διαμόρφωση ενός στρατηγικού πλάνου, ενώ ακολούθησαν ερωτήσεις από τους συμμετέχοντες. Τo σεμινάριο παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον, ενώ στο τέλος της ενημέρωσης, παρέλαβαν ένα μικρό οδηγό, μεταφρασμένο στα αγγλικά σχετικά με τα δικαιώματα στην καθημερινή ζωή του πρόσφυγα, αιτούντος άσυλο, μετανάστη.

Το σεμινάριο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΜΕΤΑΒΑΣΙΣ – Συμμετοχή, ενίσχυση και κοινωνική ένταξη προσφύγων/μεταναστών στην Ελλάδα» που αφορά την υποστήριξη και την ένταξη των προσφύγων και μεταναστών στην ελληνική κοινωνία. Το Πρόγραμμα υλοποιείται από την Κάριτας Ελλάς και χρηματοδοτείται από την Κάριτας Γερμανίας.