Συζήτηση ευαισθητοποίησης για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών

Την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου το Κοινωνικό Κέντρο της Κάριτας Ελλάς στο Νέο Κόσμο φιλοξένησε εκπροσώπους των Γιατρών Χωρίς Σύνορα (Médecins sans Frontiers), καθώς και εξυπηρετούμενες γυναίκες του Κέντρου, σε μια συζήτηση γύρω από το ζήτημα της βίας απέναντι στις γυναίκες.

Οι εκπρόσωποι των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, που εξειδικεύονται σε θέματα σωματικής και σεξουαλικής κακοποίησης, έθεσαν προς προβληματισμό διάφορα ερωτήματα, όπως για παράδειγμα το τι γνωρίζουμε ή πως ορίζουμε έννοιες όπως βία, ψυχολογική βία, συναισθηματική βία, συναίνεση κ.ά. Ξεκίνησε έτσι μια πλούσια συζήτηση, με ενδιαφέρουσα συμμετοχή των παρευρισκόμενων, με κατεύθυνση τον ορισμό των διαφόρων φαινομένων και των μορφών της βίας. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες μοιράστηκαν τόσο τις απόψεις τους πάνω στα ζητήματα που θίχτηκαν, όσο και κομμάτια από τις προσωπικές τους εμπειρίες, πάντα σχετικά με το θέμα της βίας.

Τέλος, συζητήθηκαν τρόποι που μπορεί κανείς να αντιμετωπίσει μια τέτοια κατάσταση μέσα στην οποία μπορεί να βρεθεί παγιδευμένος, κάποια στιγμή της ζωής του, τα μέσα διαφυγής και προστασίας του από έναν κύκλο βίας, ενώ δόθηκαν συγκεκριμένα και τα στοιχεία των υπηρεσιών των Γιατρών Χωρίς Σύνορα που μπορούν να αναλάβουν και να περιθάλψουν με ολιστική προσέγγιση περιστατικά του εν λόγω φαινομένου.

Η συζήτηση ευαισθητοποίησης εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΜΕΤΑΒΑΣΙΣ – Συμμετοχή, ενίσχυση και κοινωνική ένταξη προσφύγων/μεταναστών στην Ελλάδα» που αφορά την υποστήριξη και την ένταξη των προσφύγων και μεταναστών στην ελληνική κοινωνία. Το Πρόγραμμα υλοποιείται από την Κάριτας Ελλάς και χρηματοδοτείται από την Κάριτας Γερμανίας