Η δέσμευση της Κάριτας Ευρώπης στη Νεολαία

Η όμορφη πόλη της Τιφλίδας έγινε η «πρωτεύουσα» της Κάριτας Ευρώπης τις τελευταίες τρεις ημέρες (7-9 Μαΐου), καθώς η Κάριτας Γεωργίας φιλοξένησε την Περιφερειακή Σύνοδο Κάριτας Ευρώπης 2018.

Περισσότεροι από 150 εθελοντές, προσωπικό, διευθυντές και πρόεδροι από 42 Εθνικές Κάριτας της Ευρώπης συναντήθηκαν στην Τιφλίδα, στην Περιφερειακή Διάσκεψη για την περαιτέρω ανάπτυξη της δέσμευσης των νέων στην Κάριτας, την Καθολική Εκκλησία και την κοινωνία. Η Περιφερειακή Διάσκεψη άκουσε τους νέους και αναγνώρισε το σημαντικό ρόλο τους για την οικοδόμηση μιας Ευρώπης αλληλεγγύης και ειρήνης.

«Οι νέοι έχουν κρίσιμο ρόλο. Δεν είναι μόνο το μέλλον των λαών μας, είναι το παρόν. Ακόμα και τώρα, με τα όνειρά τους και τη ζωή τους, σφυρηλατούν το πνεύμα της Ευρώπης» είχε πει ο Πάπας Φραγκίσκος, με την ευκαιρία της παραλαβής του «Βραβείου Καρλομάγνου» το 2016.

Η Περιφερειακή Σύνοδος έχει υποσχεθεί να προωθήσει τη δέσμευση των νέων, να εκπονήσει μία στρατηγική και να εξασγαλίσει πόρους για το σκοπό αυτό. Κάτι τέτοιο θα απαιτήσει ευρεία και ενεργό συμμετοχή, ιδιαίτερα της νεολαίας μας.

«Η υπόσχεση της Κάριτας Ευρώπης να στηρίξει τη δέσμευση των νέων είναι μια σημαντική απόφαση. Αυτό μας ωθεί να συνεχίσουμε να ενισχύουμε τους Νέους Κάριτας για μια πιο δίκαιη Ευρώπη», λέει ο Andreas Lustenberger, συντονιστής των Νέων Κάριτας Ελβετίας.

«Η Κάριτας Γεωργίας έχει την τύχη να διαθέτει πολλούς νέους εθελοντές και είμαστε ευτυχείς που η Κάριτας Ευρώπης θέτει ως προτεραιότητα τη νεολαία. Ως οικοδεσπότες, έχουμε το προνόμιο να μοιραζόμαστε τον πλούσιο πολιτισμό της Γεωργίας, ο οποίος αντικατοπτρίζει τη φύση και τον χαρακτήρα της Κάριτας», σημειώνει η Anahit Mkhoyan, Διευθύντρια της Κάριτας Γεωργίας.

Νέο Συμβούλιο

Στη διάρκεια της Περιφερειακής Συνόδου, οι Εθνικές Κάριτας της Ευρώπης εξέλεξαν τους εκπροσώπους τους στις θέσεις διακυβέρνησης και διοίκησης για να εκπροσωπήσουν το δίκτυο κατά τη διάρκεια της θητείας της περιόδου Μαΐου 2019 – Μαΐου 2023.
Το νέο συμβούλιο έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Msgr. Luc Van Looy
Αντιπρόεδρος: κος Bernard Thibaud
Γενική Γραμματέας: κα Maria Nyman

Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής:
Κάριτας Γαλλίας – Secours Catholique
Κάριτας Νορβηγίας
Κάριτας Σκωτίας (SCIAF)
Κάριτας Σλοβακίας
Κάριτας Ισπανίας
Κάριτας Σουηδίας
Κάριτας Ελβετίας
Κάριτας Ουκρανίας

Μέλη του αντιπροσωπευτικού συμβουλίου της Διεθνούς Κάριτας:
Κάριτας Ισπανίας
Κάριτας Ουκρανίας