«Αξιοπρέπεια και δικαιώματα για όλους τους μετανάστες εργαζόμενους στην Ευρώπη»

Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Κοινωνικής Δικαιοσύνης, στις 20 Φεβρουαρίου, και ενόψει των επικείμενων διακυβερνητικών διαπραγματεύσεων για την Παγκόσμια Σύμβαση για την Μετανάστευση, η Κάριτας Ευρώπης καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και όλες τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να διαμορφώσουν μία Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς, η οποία θα διασφαλίζει αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για όλους τους εργαζόμενους μετανάστες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν έχουν ακόμη επίσημα χαρτιά.

Οι εργαζόμενοι μετανάστες συμβάλλουν ιδιαίτερα στις κοινωνίες και στις οικονομίες μας, αλλά ήρθε η στιγμή να σεβαστούμε και την αξιοπρέπειά τους καθώς και ν’ αναγνωρίσουμε τα δικαιώματά τους.

«Εργάστηκα στο Βέλγιο για μια κατασκευαστική εταιρεία. Ήμουν παράνομα στη χώρα. Δεν είχα χαρτιά και άδεια παραμονής, και φοβόμουν πολύ την αστυνομία. Ο εργοδότης δεν κατέβαλε σχεδόν ποτέ τους μισθούς μου. Η σύζυγός μου κι εγώ κρυβόμασταν: κάποιες φορές δεν είχαμε τίποτε να φάμε και δεν μπορούσαμε να πληρώσουμε το ενοίκιο» εξηγεί ο Gabriel, μετανάστης από την Βραζιλία, ο οποίος εργάζεται στο Βέλγιο (πηγή: Κάριτας Βελγίου).

Οι μετανάστες εργαζόμενοι έχουν γίνει ακρογωνιαίος λίθος στις κοινωνίες μας. Υποστηρίζουν τις οικονομίες μας, ιδιαίτερα στους βασικούς τομείς όπως είναι η γεωργία και η καθαριότητα. Οι μετανάστες εργαζόμενοι δίνουν στις κοινωνίες μας ποικιλία και τις καθιστούν πολυπολιτισμικές ενώ παράλληλα συμβάλλουν στη διατήρηση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης σε υγιή κατάσταση. Αν και εκτιμούμε τους μετανάστες εργαζόμενους για την δουλειά τους, σπανίως επιδιώκουμε να διασφαλίσουμε και να ενισχύσουμε τα δικαιώματά τους, τόσο ως εργαζομένων όσο και ως ανθρώπων. Οι μετανάστες εργαζόμενοι, ιδιαίτερα όσοι δεν έχουν τα απαραίτητα χαρτιά, είναι περισσότερο ευάλωτοι στην εργασιακή εκμετάλλευση. Εύκολα βρίσκονται στο έλεος αμφιλεγόμενων γραφείων προσλήψεων, τα οποία απαιτούν την καταβολή από πλευράς μεταναστών υπερβολικών τελών πρόσληψης, ή παραμένουν παγιδευμένοι στα χαμηλότερα επίπεδα της αγοράς εργασίας, όπου δεν υφίστανται ή δεν εφαρμόζονται κανόνες εργασίας. Φοβούμενοι ότι θα εντοπιστούν ή ότι θα τιμωρηθούν, ή λόγω του ότι δεν γνωρίζουν αρκετά για τα δικαιώματά τους, πολλοί μετανάστες χωρίς χαρτιά συχνά δεν είναι σε θέση να προσφύγουν σε ένδικα μέσα.

«Τα τελευταία χρόνια, η ΕΕ και οι χώρες μέλη θέτουν ολοένα περισσότερο ως προτεραιότητα τον έλεγχο της μετανάστευσης και την καταστολή, σε βάρος μιας ολοκληρωμένης εργατικής μεταναστευτικής πολιτικής. Ως Κάριτας, πιστεύουμε ότι οι μετανάστες εργαζόμενοι έχουν δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων αυτών που δεν έχουν χαρτιά, και θα έπρεπε να προστατεύονται τα δικαιώματα αυτά και να ενισχύονται, γιατί αυτό εγγυάται ότι διασφαλίζεται ο πλήρης σεβασμός της αξιοπρέπειας και των δικαιωμάτων όλων μέσα στην κοινωνία», δηλώνει η Shannon Pfohman, Διευθύντρια Πολιτικής και Συνηγορίας της Κάριτας Ευρώπης.

 

Αυτήν την εβδομάδα, υπάρχει συνάντηση των κρατών στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών στην Νέα Υόρκη για να συζητήσουν το πρώτο σχέδιο της Παγκόσμιας Σύμβασης για την Μετανάστευση, μιας πρωτοπόρας συμφωνίας που σχεδιάζεται για να βελτιώσει την παγκόσμια διακυβέρνηση όσον αφορά την μετανάστευση. Οι βάσεις της Παγκόσμιας Σύμβασης για την Μετανάστευση βρίσκονται στην Ατζέντα 2030 για την Βιώσιμη Ανάπτυξη και, ανάμεσα σε άλλα, στους Στόχους για την Βιώσιμη Ανάπτυξη όσον αφορά την παγκόσμια μετανάστευση και τα εργασιακά δικαιώματα. Αυτή είναι μια ευκαιρία για τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να επαναβεβαιώσουν και να ενισχύσουν τη δέσμευσή τους για την προστασία των δικαιωμάτων όλων των μεταναστών εργαζόμενων, να διασφαλίσουν τις απαραίτητες συνθήκες για αξιοπρεπή εργασία και να καλλιεργήσουν το έδαφος για μια πιο ολοκληρωμένη εργασιακή μεταναστευτική πολιτική που θα μειώσει τη συχνότητα τόσο της παράνομης μετανάστευσης όσο και του λαθρεμπορίου και της εμπορίας ανθρώπων στην Ευρώπη.