Δήλωση της Κάριτας Ευρώπης για την Παγκόσμια Ημέρα του Μετανάστη – 18 Δεκεμβρίου

 

Βρυξέλλες, Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018

Δήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Μετανάστη, 18 Δεκεμβρίου

Η μετανάστευση προς όφελος όλων

Με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας για τους Μετανάστες, η Κάριτας Ευρώπης χαιρετίζει την επικύρωση του Παγκόσμιου Συμφώνου για Ασφαλή, Ομαλή και Τακτική Μετανάστευση από τη συντριπτική πλειοψηφία των χωρών-μελών κατά τη διάρκεια της διακυβερνητικής συνάντησης του ΟΗΕ στο Μαρακές την περασμένη εβδομάδα.

Η υιοθέτηση του Παγκόσμιου Συμφώνου για τη Μετανάστευση αποτελεί ένα βήμα προς την κατεύθυνση μιας πιο ανθρώπινης αντιμετώπισης μιας από τις μεγαλύτερες παγκόσμιες ανησυχίες σήμερα. Παρέχει στα κράτη, μια ολοκληρωμένη δομή συνεργατικής προσέγγισης της μετανάστευσης που σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και αντιμετωπίζει επείγοντα ζητήματα όπως τη διασφάλιση ασφαλών και νόμιμων μεταναστευτικών οδών, τη συμβολή των μεταναστών στην ανάπτυξη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και της εργασιακής εκμετάλλευσης.

«Καλούμε όλες τις υπογράφουσες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των κρατών-μελών της ΕΕ, να αρχίσουν να εφαρμόζουν το Παγκόσμιο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση, το οποίο είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για να έχουν οι κυβερνήσεις περισσότερο έλεγχο της ανθρώπινης κινητικότητας. Επισημαίνει επίσης τα οφέλη της μετανάστευσης και μειώνει τους πιθανούς φόβους και τις προκλήσεις που συνδέονται με αυτήν».

Σεβ. Luc Van Looy, Πρόεδρος της Κάριτας Ευρώπης

Σεβόμενο την εθνική κυριαρχία κάθε κράτους, το Παγκόσμιο Σύμφωνο είναι ένα μη-δεσμευτικό εργαλείο που προωθεί τη συνεργασία μεταξύ των χωρών προέλευσης, διέλευσης και προορισμού των μεταναστών. Βασίζεται στο υφιστάμενο διεθνές πλαίσιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στους Στόχους της Αειφόρου Ανάπτυξης. Γνωρίζοντας ότι κανένα κράτος δεν μπορεί να δράσει μόνο του στον τομέα της μετανάστευσης, πιστεύουμε ότι επιτυγχάνει μια καλή ισορροπία μεταξύ του σεβασμού των δικαιωμάτων των μεταναστών και των συμφερόντων των κοινοτήτων υποδοχής.

Ελπίζουμε ότι το γεγονός ότι ορισμένες χώρες αποφάσισαν να αποσυρθούν από το Παγκόσμιο Σύμφωνο δεν θα αμαυρώσει τις φιλοδοξίες της πλειοψηφίας που επέλεξε τη συνεργασία και τον διάλογο αντί των ιδίων πολιτικών συμφερόντων. Η Κάριτας Ευρώπης επικροτεί αυτή τη σημαντική συμφωνία που αποδεικνύει ότι ο εθνικισμός, ο λαϊκισμός και η ξενοφοβία δεν θα θριαμβεύσουν εις βάρος της συνεργασίας και του διαλόγου.

Δεν θα μπορούσε να είναι ηχεί πιο αληθινή η προσέγγιση των «4 ρημάτων» για τη μετανάστευση του Πάπα Φραγκίσκου «να καλωσορίζουμε, να προστατεύουμε, να προωθούμε και να ενσωματώνουμε» στη διεθνή συνομοσπονδία της Κάριτας.

«Η υιοθέτηση και η εφαρμογή του Παγκόσμιου Συμφώνου για Ασφαλή, Ομαλή και Τακτική Μετανάστευση θα αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα για τις κυβερνήσεις ώστε να καταπολεμήσουν το αυξανόμενο κύμα του στίγματος γύρω από τη μετανάστευση και να διασφαλίσουν την προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των δικαιωμάτων. Σε έναν κόσμο που αγωνίζεται να αγκαλιάσει την παγκοσμιοποιημένη ταυτότητά του, το παγκόσμιο σύμφωνο θα αποτελέσει σημάδι συνεργασίας και ενότητας που θα προσφέρει μεγάλη ελπίδα για το κοινό μας μέλλον».

Καρδινάλιος Luis Antonio Gokim Tagle, Πρόεδρος της Διεθνούς Κάριτας

Αυτή είναι η αρχή, κι όχι το τέλος. Η εργασία και η εφαρμογή πρέπει να ξεκινήσουν τώρα για να καταστεί πραγματική η ασφαλής, ομαλή και τακτική μετανάστευση.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με:

Μαρία Κουτάτζη
Υπεύθυνη Κοινωνικής Πολιτικής και Συνηγορίας της Κάριτας Ελλάς
Τηλ.: +30 210 5247879
koutatzi@caritas.gr
Σοφία Δασύρα
Υπεύθυνη Ανάπτυξης και Διαχείρισης Προγραμμάτων & Ανεύρεσης Πόρων              της Κάριτας Ελλάς
Τηλ.: +30 210 5247879
sdassyra@caritas.gr