«Η επένδυση στις οικογένειες είναι επένδυση στις κοινωνίες μας»

Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Οικογένειας, στις 15 Μαΐου 2018, η Κάριτας Ευρώπης καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Κράτη Μέλη να επενδύσουν σε πολιτικές φιλικές προς την οικογένεια. Η οικογένεια είναι βασικό κύτταρο της κοινωνίας και ένας από τους τρεις βασικούς πυλώνες μιας δίκαιης κοινωνίας, μαζί με την συμπεριληπτική αγορά εργασίας και τους μηχανισμούς κοινωνικής προστασίας.

Η εκπόνηση πολιτικών φιλικών προς την οικογένεια, από τις οποίες επωφελούνται όλοι, είναι μια αναγκαιότητα για το μέλλον της Ευρώπης. Είναι επιτακτική ανάγκη οι Ευρωπαίοι ηγέτες ν’ αρχίσουν να υλοποιούν τη δέσμευσή τους για τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα των Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Είναι επείγον να εφαρμοστούν πολιτικές που θα αντιμετωπίζουν τη συνεχιζόμενη δημογραφική παρακμή και τα αυξανόμενα επίπεδα φτώχειας και ανισοτήτων. Η επένδυση στην οικογένεια είναι επένδυση στις κοινωνίες μας. Η ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης των οικογενειών ωφελεί την ευημερία των μελλοντικών γενεών καθώς συμβάλλει στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Ιδιαίτερα στην επίτευξη του στόχου 1: όχι φτώχεια, του στόχου 5: ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών και του στόχου 10: μειωμένες ανισότητες.

«Η επένδυση στις οικογένειες για να ενισχυθούν και να προωθηθεί το κοινωνικό κεφάλαιο, ωφελεί το σύνολο της κοινωνίας. Υπό την έννοια αυτή, οι οικογένειες συμβάλλουν ξεκάθαρα στην προώθηση ειρηνικών και συμπεριληπτικών κοινωνιών. Ελπίζω ότι τα κράτη μέλη θα φροντίσουν να υπάρχει ο σχετικός προϋπολογισμός και εφαρμογή πολιτικών ενίσχυσης της οικογένειας στην κατεύθυνση της επίτευξης των Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης» δηλώνει ο Jorge Nuño Mayer, Γενικός Γραμματέας της Κάριτας Ευρώπης.

Η Κάριτας Ευρώπης καλεί τις εκτελεστικές εξουσίες να σεβαστούν τις ακόλουθες πολιτικές που είναι φιλικές για την οικογένεια:

1. Όσον αφορά το δικαίωμα στην οικογενειακή ζωή:
-Να διευκολυνθεί η ισορροπία ανάμεσα στην εργασία και στην οικογενειακή ζωή μέσα από την παροχή μηνιαίου επιδόματος παιδιού το οποίο θα βασίζεται στην παγκόσμια προσέγγιση για τα επιδόματα παιδιών. Οι οικογένειες με χαμηλό εισόδημα να λαμβάνουν αυξημένο το ποσό διά μέσου ενός τέτοιου επιδόματος.
-Να διασφαλιστούν επαρκείς και προσιτές, οικονομικά, δομές παιδικής φροντίδας.
-Να παρέχονται υπηρεσίες οικογενειακής συμβουλευτικής.

2. Όσον αφορά τη δυνατότητα, την υποστήριξη και την αναγνώριση της αξίας της φροντίδας της οικογένειας ως εργασία:
-Να διασφαλιστεί το νομικό δικαίωμα στην άδεια μητρότητας για τουλάχιστον 15 εβδομάδες και στην γονική άδεια για τουλάχιστον 6 μήνες.
-Να επιτραπεί η χορήγηση ειδικής άδειας (συγκεκριμένος αριθμός ημερών ανά χρόνο) για παροχή φροντίδας μέσα στους κόλπους της οικογένειας – για τα παιδιά, για τους ηλικιωμένους, τους αρρώστους κλπ.
-Να διασφαλιστεί η καταβολή ενός ελάχιστου εισοδήματος κατά τη διάρκεια πιο μακρόχρονων περιόδων άδειας για παροχή φροντίδας στην οικογένεια.
-Να λαμβάνεται υπ’ όψιν ο χρόνος που δαπανάται για παροχή φροντίδας στην οικογένεια στον υπολογισμό των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων.

«Ένας άνθρωπος που φροντίζει έναν συγγενή με αναπηρία δεν μπορεί ν’ ανταποκριθεί σε πλήρες ωράριο εργασίας. Οι άνθρωποι αυτοί, όπως λένε, βρίσκονται αντιμέτωποι ή με την απροθυμία των εργοδοτών να τους προσλάβουν εξαιτίας της δέσμευσής τους αυτής ή με το γεγονός ότι τους προσφέρουν πολύ χαμηλότερους μισθούς από ό,τι συνήθως για τη συγκεκριμένη εργασία». τονίζει μέλος του προσωπικού της Κάριτας Σόφιας, Βουλγαρία.