Κάριτας Ευρώπης: «Τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν μια φιλόξενη Ευρώπη»

Δήλωση με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Μεταναστών και Προσφύγων, 15 Ιανουαρίου 2018 

Με την ευκαιρία της ετήσιας Παγκόσμιας Ημέρας Μεταναστών και Προσφύγων, η Κάριτας Ευρώπης καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη να προωθήσουν μια φιλόξενη Ευρώπη που θα εκτιμά την κουλτούρα της συνάντησης και της συνύπαρξης, όπου όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, υποστηρίζονται, προστατεύονται και ενσωματώνονται. Τώρα περισσότερο από ποτέ, η Ευρώπη πρέπει να διασφαλίσει ότι κανείς δεν θα μείνει πίσω, ανεξάρτητα από την προέλευσή του.

Έχουμε όλοι την ευθύνη να προσφέρουμε πιο ασφαλείς και νόμιμες επιλογές στους μετανάστες και στους πρόσφυγες που επιδιώκουν να έρθουν στην Ευρώπη (να τους καλωσορίσουμε), να υπερασπίσουμε τα δικαιώματα και την αξιοπρέπειά τους, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς τους (να τους προστατεύσουμε)να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι μετανάστες και οι πρόσφυγες, όπως επίσης και οι κοινότητες που τους υποδέχονται, έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους ως ανθρώπων (να τους υποστηρίξουμε) και, τέλος, να δημιουργήσουμε χώρους συνάντησης και ευκαιρίες κατανόησης του πολιτισμικού πλούτου που φέρνουν οι μετανάστες και οι πρόσφυγες στις κοινότητες (να τους ενσωματώσουμε).

«Η Κάριτας θα συνεχίσει να προωθεί τις φιλόξενες κοινωνίες και να μοιράζεται τις καλύτερες πρακτικές της στον τομέα αυτό με τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων. Αυτό αποτελεί μέρος της ευρωπαϊκής μας δέσμευσης. Παρέχουμε λύσεις που μπορούν να αναπαραχθούν αλλού, να αναβαθμιστούν και να εμπνεύσουν νέες πολιτικές για κοινωνίες με λιγότερους αποκλεισμούς δήλωσε ο Jorge Nuño Mayer, Γενικός Γραμματέας της Κάριτας Ευρώπης. «Ελπίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα θεσπίσει το Ευρωπαϊκό Έτος  Φιλόξενων Κοινωνιών κατά την επόμενη θητεία της 2019-2024».

Η Κάριτας έχει χιλιάδες προγράμματα που ενισχύουν και προωθούν την ενσωμάτωση μεταναστών σε όλη την Ευρώπη, μαζί με συγκεκριμένες συστάσεις προς όσους διαμορφώνουν την πολιτική σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

«Το πιο σημαντικό μάθημα που πήραμε στην καθημερινή μας αλληλεπίδραση με τους πλέον περιθωριοποιημένους είναι ότι η συνεργασία με τους μετανάστες είναι εξίσου σημαντική με τη συνεργασία με τις κοινότητες που τους υποδέχονται προκειμένου να συμβάλλουν και αυτές σε μια θετική και εποικοδομητική προσέγγιση της ενσωμάτωσης που θα ωφελεί τους πάντες», δήλωσε ο Antonio Fantasia, ειδικός στην ενσωμάτωση της Κάριτας Ευρώπης.