Οι Νέοι στην Ευρώπη χρειάζονται ένα μέλλον

Στη μελέτη, η Κάριτας Πορτογαλίας απεικονίζει τους καθημερινούς αγώνες που εμποδίζουν τους νέους να απελευθερωθούν και να καταστούν αυτάρκεις. Η μελέτη περιλαμβάνει επίσης συστάσεις που κρίνονται απαραίτητες για να σπάσει ο κύκλος της φτώχειας που διαμορφώνει το μέλλον των νέων στην Πορτογαλία. Αυτός ο κύκλος δεν είναι μόνο πορτογαλικό θέμα αλλά εμφανίζεται σε πολλές άλλες χώρες της ηπείρου, όπως αντικατοπτρίζεται στην παρόμοια μελέτη που παρουσίασε η Κάριτας Τσεχίας στις 13 Φεβρουαρίου 2018, αλλά και η Κάριτας Ελλάς τον Σεπτέμβριο του 2017.  Μελέτες για τη φτώχεια των νέων έχουν εκπονήσει πρόσφατα η Κάριτας Κύπρου και η Κάριτας Ιταλίας. αλλά και οι εθνικές Κάριτας του Λουξεμβούργου και της Βουλγαρίας.

Οι νέοι σταματούν να κάνουν ένα πλήρες βήμα προς την ενηλικίωση λόγω των δύσκολων συνθηκών της αγοράς εργασίας που αντιμετωπίζουν. Χαμηλοί μισθοί, βραχυπρόθεσμες συμβάσεις, καμία σταθερότητα, καμία εγγύηση… Οι συνθήκες αυτές είναι ακόμη δυσκολότερες για τους νέους που προέρχονται είτε από φτωχές οικογένειες είτε λόγω των συνθηκών έχουν ανεπαρκή εκπαίδευση ή χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων.

Τουλάχιστον στην Πορτογαλία, αυτοί οι παράγοντες είναι καθοριστικοί παράγοντες στη ζωή των νέων. Η Κάριτας επισημαίνει επίσης την απλοποίηση των καταστάσεων παράτυπων συμβάσεων και την έλλειψη συντονισμού μεταξύ των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης, των σχολείων και των πανεπιστημίων σχετικά με την κατάρτιση, τις ευκαιρίες απασχόλησης, την επαγγελματική εκπαίδευση και τον επαγγελματικό προσανατολισμό.

«Έφυγα από το σχολείο στην ηλικία των 16 ετών και άρχισα να εργάζομαι σε μία καφετέρια. Επειδή δεν τελείωσα όμως το σχολείο, έμεινα κολλημένη σε αυτό το μαγαζί, χωρίς καμία επαγγελματική εξέλιξη γιατί όλοι ζητούσαν τουλάχιστον απολυτήριο λυκείου. Μου λείπει πολύ το σχολείο και αν θα μπορούσα να γυρίσω δεν θα είχα κάνει τα πράγματα με τον ίδιο τρόπο», δήλωσε η Cátia Santos, 28χρονη μητέρα που λαμβάνει υποστήριξη από την τοπική Κάριτας (Leiria-Fatima) προκειμένου να αγοράσει σχολικά είδη για τα παιδιά της.

Οι προτάσεις της Κάριτας

  • Προώθηση αξιοπρεπών μισθολογικών επιπέδων, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την επέκταση της κοινωνικής προστασίας σε περίπτωση ανεργίας.
  • Να αποτρέψουν την εργασιακή ανασφάλεια, τις παρατυπίες και τη φοροδιαφυγή στις συμβάσεις εργασίας, ελέγχοντας την κατάχρηση από τον εργοδότη του καθεστώτος των αυτοαπασχολούμενων εργαζομένων (αποκαλούμενες πράσινες εισπράξεις).
  • Παροχή ίσων ευκαιριών στην πρόσβαση στην εκπαίδευση και εξασφάλιση συνθηκών που βοηθούν τους μαθητές να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους, ειδικά για νέους από νοικοκυριά που κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό.
  • Διευκόλυνση της οικονομικά προσιτής στέγασης για τους νέους ανάλογα με το εισόδημά τους και παροχή της ευκαιρίας για ανεξάρτητη διαβίωση.
  • Να αναπτυχθεί μια εθνική στρατηγική για την προώθηση της συμμετοχής των νέων στα κοινά.

Ο Eugénio Fonseca, Πρόεδρος της Κάριτας Πορτογαλίας, υπογραμμίζει τον επείγοντα χαρακτήρα της κατάστασης: «Είναι επείγον να προσέξουμε τους νέους σε σχέση με αυτό που αντιπροσωπεύουν σήμερα για την πορτογαλική κοινωνία» και υπενθυμίζει ότι «η έκθεση αυτή δεν είναι παρά η αποτύπωση της πραγματικότητας που έγινε στην Πορτογαλία, από την επαρχιακή Κάριτας και άλλα θεσμικά όργανα που μας υποστηρίζουν, και είναι απαραίτητο όλοι οι κυβερνώντες και οι πολιτικοί να γνωρίζουν ποια είναι η καθημερινή ζωή των Πορτογάλων».

«Αυτή είναι μια κατάσταση που επαναλαμβάνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο», τονίζει ο Jorge Nuño Mayer, Γενικός Γραμματέας της Κάριτας Ευρώπης, ο οποίος έφερε στη Λισαβόνα το ευρωπαϊκό πλαίσιο αυτής της έκθεσης και υπενθύμισε την επιτακτική ανάγκη «όλων, ηγετών, πολιτικών παραγόντων, να συναντηθούν για να ακούσουν τους νέους, να δουν την πραγματικότητά τους και να προωθήσουν την αλλαγή».

Η Κάριτας Ευρώπης θα παρουσιάσει μια πανευρωπαϊκή έκθεση σχετικά με τη φτώχεια στους νέους στις 28 Μαρτίου 2018.