ΣΤΕΓΑΣΗ

ΣΤΕΓΑΣΗ

Πρόγραμμα Αστικών Ξενώνων της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Το Πρόγραμμα Στέγασης «ΕΣΤΙΑ» της Κάριτας Ελλάς και της Κάριτας Αθήνας σε συνεργασία με την Κάριτας ΗΠΑ αποτελεί μέρος του εθνικού Προγράμματος Αστικών Ξενώνων της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για...