Πρόγραμμα Αδελφοποιήσεων – PROGETTO GEMELLAGGI

Πρόγραμμα Αδελφοποιήσεων – PROGETTO GEMELLAGGI

Γενικός στόχος: Η ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειριών, τεχνογνωσίας και η ενδυνάμωση των σχέσεων ανάμεσα σε Επαρχιακές Κάριτας της Ιταλίας και της Ελλάδας. Στα πλαίσια αυτά, 8 Επαρχιακές Κάριτας από την Ελλάδα, έχουν αδελφοποιηθεί με 14 Επαρχιακές Κάριτας της Ιταλίας....

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΛΠΙΣ ΙΙ»

Εθνικό πρόγραμμα της Κάριτας Ελλάς για την ελληνική οικονομική κρίση. Αποτέλεσε συνέχεια του «ΕΛΠΙΣ Ι» (2/2013 – 1/2014) με προϋπολογισμό 124.984,28 €. Η αύξηση των ανθρώπων που ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας ή είναι κοινωνικά αποκλεισμένοι οδήγησε στην ανάληψη πρωτοβουλίας για την κάλυψη βασικών αναγκών 500 οικογενειών σε όλη την Ελλάδα.