Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΜΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΓΑΠΗΣ-ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ
Η Σύνοδος της Καθολικής Ιεραρχίας στην Ελλάδα αγκάλιασε επίσημα αυτό τον θεσμό για την υλοποίηση της «υπηρεσίας αγάπης-διακονίας» στον Ελλαδικό χώρο, ιδρύοντας σε ενοριακό, τοπικό και εθνικό επίπεδο την ΚΑΡΙΤΑΣ (σημαίνει ΑΓΑΠΗ), στην εαρινή συγκέντρωσή της τον Μάιο 1980.

Αυτό όμως δε σημαίνει ότι στο παρελθόν η Καθολική Εκκλησία στην Ελλάδα δεν υλοποιούσε το καθήκον «της υπηρεσίας της αγάπης-διακονίας».  Απεναντίας σε κάθε ενορία, σε κάθε τοπική Επαρχιακή Εκκλησία με διάφορους άλλους τρόπους πρόσφερε τις πνευματικές και υλικές φροντίδες στους συνανθρώπους μας σε ποικίλες ανάγκες της καθημερινής των ζωής.

Για την ιστορία δεν μπορούμε να παραλείψουμε την από το 1941 μέχρι το 1980 πολύπλευρη προσφορά στο φιλανθρωπικό έργο της Καθολικής Εκκλησίας στην Ελλάδα, της φιλανθρωπικής οργάνωσης της Ελληνικής Καθολικής Εξαρχίας «Η Θεία Πρόνοια», η οποία εκπροσωπούσε την Καθολική Εκκλησία της Ελλάδας στο Διεθνές Δίκτυο της Κάριτας.

Από το 1994 η ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ, ως συντονιστικό όργανο του έργου της φιλανθρωπίας, της αγαθοεργίας και της κοινωνικής συμπαράστασης της Καθολικής Εκκλησίας στην Ελλάδα, σε ενοριακό, επαρχιακό και εθνικό επίπεδο, είναι αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και Μη Κυβερνητική Οργάνωση (ΜΚΟ) από την Ελληνική Πολιτεία.  Λειτουργεί στην Ελλάδα, με έδρα την Αθήνα και τελεί υπό την αιγίδα της Ιεράς Συνόδου της Καθολικής Ιεραρχίας της Ελλάδος.

Είναι μέλος της Κάριτας Ευρώπης (Caritas Europa) και της Διεθνούς Κάριτας (Caritas Internationalis) και εκπροσωπεί τις επί μέρους Κάριτας των Καθολικών Εκκλησιαστικών Επαρχιών στην Ελλάδα σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο.

Σε παγκόσμιο επίπεδο η Κάριτας είναι η μεγαλύτερη Οργάνωση μετά τον Ο.Η.Ε.

Σε παγκόσμιο επίπεδο η Κάριτας είναι η μεγαλύτερη Οργάνωση μετά τον Ο.Η.Ε.

"ΚΑΡΙΤΑΣ" ειναι η ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Από την ίδρυσή της η Εκκλησία του Χριστού, «ήταν αφοσιωμένη στη διδασκαλία των Αποστόλων και στη μεταξύ τους κοινωνία,... πουλούσαν τα κτήματα και τα υπάρχοντά τους και μοίραζαν τα χρήματα σε όλους... .

το ΕΡΓΟ μας

Με δεδομένη την οικονομική και ανθρωπιστική κρίση, το δίκτυο της Κάριτας Ελλάς σχεδιάζει και υλοποιεί πλήθος προγραμμάτων και δράσεων. Όλοι οι εργαζόμενοι και οι εθελοντές που υλοποιούν αυτές τις δράσεις πιστεύουν πως οι άνθρωποι είναι σημαντικό να ζουν με αξιοπρέπεια.

το ΟΡΑΜΑ και η ΑΠΟΣΤΟΛΗ μας

Η Κάριτας Ελλάς έχει ως σκοπό την πραγμάτωση του Ευαγγελικού  μηνύματος της Αγάπης και της Δικαιοσύνης, με ιδιαίτερη έμφαση σε Άτομα και Ομάδες Ατόμων που χρήζουν βοήθειας, χωρίς οποιαδήποτε διάκριση.

ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ

Ο εθελοντισμός αποτελεί στάση ζωής, προάγοντας την ενεργή συμμετοχή των πολιτών και  ενδυναμώνοντας την κοινωνική αλληλεγγύη και την ανιδιοτελή προσφορά.

ΕΓΓΡΑΨΟΥ ΤΩΡΑ