ΔΙΕΘΝΕΣ

ΔΙΚΤΥΟ

Κάριτας Ευρώπης

Η Κάριτας Ευρώπης είναι το δίκτυο των οργανώσεων Κάριτας στην Ευρώπη.  Η συλλογική δύναμη των 49 μελών της, με παρουσία σε 46 ευρωπαϊκές χώρες, κάνουν την Κάριτας Ευρώπης έναν από τους μεγαλύτερους κοινωνικούς φορείς στην Ευρώπη.  Το δίκτυο φέρνει στο προσκήνιο τις ανάγκες των ατόμων που πλήττονται από τη φτώχεια και αποτελεί τη φωνή των οργανώσεων-μελών της στους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς, τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις δημόσιες αρχές και τους ιδιώτες ενδιαφερόμενους.

Στην Ευρώπη, η Κάριτας εστιάζει τις δράσεις της σε θέματα που σχετίζονται με τη φτώχεια, τον κοινωνικό αποκλεισμό, τις ανισότητες, τη μετανάστευση και το άσυλο.  Σε διεθνές επίπεδο, η Κάριτας Ευρώπης συμμετέχει ενεργά σε προγράμματα ανθρωπιστικής βοήθειας και διεθνούς ανάπτυξης σε ολόκληρο τον κόσμο.  Ως δίκτυο, η Κάριτας Ευρώπης επίσης εξασφαλίζει την ποιοτική ενδυνάμωση του δικτύου διευκολύνοντας την ανταλλαγή γνώσης, εμπειρίας και εξειδίκευσης προκειμένου να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα και τη βιωσιμότητα κάθε μέλους της.

Προκειμένου να επιτύχει την αποστολή της, η Κάριτας Ευρώπης βρίσκεται διαρκώς σε ενεργό διάλογο και πιθανή συνεργασία με τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς και πολλές σχετικές οργανώσεις και ενδιαφερόμενους στο ευρωπαϊκό περιβάλλον.  Για να εξασφαλίσει πλήρη διαφάνεια των δραστηριοτήτων της έναντι των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κάριτας Ευρώπης είναι καταχωρημένη στο Διοργανικό Μητρώο Διαφάνειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Κάριτας Ευρώπης είναι πολύ ενεργή στην Κοινωνία των Πολιτών των Βρυξελών.  Το δίκτυο έχει μία προνομιακή σύμπραξη με τις:

H Κάριτας Ευρώπης είναι επίσης συνιδρυτής της Social Services Europe, μαζί με τις CEDAG, EASPD, EPR, Eurodiaconia, FEANTSA, RedCross, Solidar, και Workability Europe.

Η Κάριτας Ευρώπης είναι μέλος των:

Η Κάριτας Ευρώπης είναι μέλος των δομών των παρακάτω ομάδων εργασίας:

  • COMECE’s Working Group on Migration and Asylum (Ομάδα Εργασίας της COMECE για τη Μετανάστευση και το Άσυλο)
  • COMECE’s Commission on Social Affairs (Επιτροπή της COMECE για Κοινωνικά Ζητήματα)
  • Official Stakeholder for the European Platform Against Poverty (Επίσημος Ενδιαφερόμενος Φορέας της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας κατά της Φτώχειας)

Διεθνής Κάριτας

Η Διεθνής Κάριτας έχει περισσότερα από 160 μέλη.  Κάθε μέλος είναι μία εθνική φιλανθρωπική Καθολική οργάνωση ή μία ομάδα τέτοιων οργανώσεων που λειτουργούν με την υποστήριξη της εκκλησίας τους.

Περιφέρειες

Η Διεθνής Κάριτας αποτελείται από επτά περιφέρειες.  Τα μέλη των περιφερειών συνεργάζονται σε κοινά ζητήματα, ενισχύοντας το ένα το άλλο και συνεισφέροντας στη διεθνή δράση.  Οι περιφέρειες είναι η Αφρική, η Ασία, η Ευρώπη, η Λατινική Αμερική και η Καραϊβική, η Μέση Ανατολή και η Βόρειος Αφρική (ΜΟΝΑ), η Βόρειος Αμερική και η Ωκεανία.

Η συνομοσπονδία Caritas είναι μοναδική.  Οπουδήποτε στον κόσμο υπάρχει ανάγκη, υπάρχει μία οργάνωση Caritas για να παρέχει πρακτική βοήθεια, αγάπη και υποστήριξη.  Τα επί τόπου μέλη της Caritas ανταποκρίνονται σε έκτακτες ανάγκες που δημιουργούνται από φυσικές καταστροφές αλλά και λόγω ανθρώπινης παρέμβασης..

Η Διεθνής Κάριτας προσφέρει βοήθεια στα θύματα πλημμυρών στην Ευρώπη, σε ανθρώπους που παγιδεύονται σε διαμάχες στην Αφρική, σε εκείνους που υποφέρουν από τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στην Ωκεανία.  Εκεί, αλλά και στην Ασία, τη Βόρειο και Νότιο Αμερική και την Καραϊβική, και τη Μέση Ανατολή και τη Βόρειο Αφρική, η Διεθνής Κάριτας είναι μία δραστήρια, έμπειρη και εξειδικευμένη πάροχος βοήθειας, μακροπρόθεσμης ανάπτυξης, ιατρικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών και συνηγορίας για ένα καλύτερο, πιο δίκαιο κόσμο.