διοικητικα

προτυπα

“Πώς ένα νέο σετ Διοικητικών Προτύπων βοηθά στη βελτίωση του έργου μας να ανακουφίσουμε τον πόνο και να επαναφέρουμε την ελπίδα στους αδερφούς και αδερφές μας που βρίσκονται σε ανάγκη”

Η Διεθνής Κάριτας είναι η ανθρωπιστική και αναπτυξιακή οργάνωση της Καθολικής Εκκλησίας, με περισσότερα από 160 ανεξάρτητα εθνικά μέλη.
Οι βαθιές ρίζες, η θετική ηγεσία και η ξεκάθαρη διαχείριση των πόρων κάνουν την Κάριτας μία ισχυρή δύναμη για το συλλογικό καλό.  Η Κάριτας αναλαμβάνει με μεγάλη σοβαρότητα τις ευθύνες της έναντι των ωφελουμένων, των δωρητών και των υποστηρικτών της.

Στην παπική εγκύκλιό του με τίτλο «Για τη διακονία της αγάπης», ο Πάπας Βενέδικτος ο 16ος ανέφερε «Εκείνοι που φροντίζουν όσους βρίσκονται σε ανάγκη πρέπει κατ’ αρχήν να είναι επαγγελματικά καταρτισμένοι: θα πρέπει να εκπαιδεύονται κατάλληλα στο τι να κάνουν και πώς να το κάνουν και να είναι δεσμευμένοι στο να συνεχίσουν να παρέχουν φροντίδα».

Ο Πάπας Βενέδικτος επίσης έκανε έκκληση για τη «δημιουργία της καρδιάς»:  «Ασχολούμαστε με ανθρώπινα όντα και τα ανθρώπινα όντα πάντοτε χρειάζονται κάτι περισσότερο από τεχνικά κατάλληλη φροντίδα.  Χρειάζονται ανθρωπιά.».

Οι οργανώσεις Κάριτας εργάζονται από κοινού προκειμένου να δυναμώσουν οι ίδιες, να δυναμώσουν η μία την άλλη καθώς και την συνομοσπονδία τους, θέτοντας και ανταποκρινόμενες στα Διοικητικά Πρότυπα της Διεθνούς Κάριτας.  Βασίζονται στις υφιστάμενες καλές πρακτικές και τις αποδεκτές διεθνείς αρχές εντός της ανθρωπιστικής κοινότητας και της κοινότητας διεθνούς ανάπτυξης και διασφαλίζουν την επαγγελματική μας επάρκεια και αποτελεσματικότητα στην εξυπηρέτηση των γειτόνων μας.

Τα τέσσερα Διοικητικά Πρότυπα, καθένα εκ των οποίων αποτελείται από οκτώ άρθρα, καλύπτουν:

  • Νομοθεσία και Κώδικα Δεοντολογίας
  • Διοίκηση και Οργάνωση
  • Οικονομικά και Λογοδοσία
  • Εμπλοκή Ενδιαφερομένων
“Η Κάριτας υλοποιεί το φιλανθρωπικό και κοινωνικό έργο της Εκκλησίας με οργάνωση, αποτελεσματικότητα, συνέπεια και διαφάνεια σε όλο τον κόσμο.”

"ΚΑΡΙΤΑΣ" ειναι η ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Από την ίδρυσή της η Εκκλησία του Χριστού, «ήταν αφοσιωμένη στη διδασκαλία των Αποστόλων και στη μεταξύ τους κοινωνία,... πουλούσαν τα κτήματα και τα υπάρχοντά τους και μοίραζαν τα χρήματα σε όλους... .

το ΕΡΓΟ μας

Με δεδομένη την οικονομική και ανθρωπιστική κρίση, το δίκτυο της Κάριτας Ελλάς σχεδιάζει και υλοποιεί πλήθος προγραμμάτων και δράσεων. Όλοι οι εργαζόμενοι και οι εθελοντές που υλοποιούν αυτές τις δράσεις πιστεύουν πως οι άνθρωποι είναι σημαντικό να ζουν με αξιοπρέπεια.

το ΟΡΑΜΑ και η ΑΠΟΣΤΟΛΗ μας

Η Κάριτας Ελλάς έχει ως σκοπό την πραγμάτωση του Ευαγγελικού  μηνύματος της Αγάπης και της Δικαιοσύνης, με ιδιαίτερη έμφαση σε Άτομα και Ομάδες Ατόμων που χρήζουν βοήθειας, χωρίς οποιαδήποτε διάκριση.

ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ

Ο εθελοντισμός αποτελεί στάση ζωής, προάγοντας την ενεργή συμμετοχή των πολιτών και  ενδυναμώνοντας την κοινωνική αλληλεγγύη και την ανιδιοτελή προσφορά.

ΕΓΓΡΑΨΟΥ ΤΩΡΑ