Ιnformative event to unaccompanied minors on Chios island

On Wednesday, March 6 , an informative event, took place at the Safe Area where the unaccompanied minors reside, at the Reception and Identification Centre of Chios island. The aim of the event was to inform and raise awereness of the unaccompanied minors about the capability of being registered to Greek schools of formal education.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕ Α.Α (6) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕ Α.Α (1) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕ Α.Α (5) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕ Α.Α (4) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕ Α.Α (7) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕ Α.Α (3) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕ Α.Α (2)
<
>

The event was organized from the Field Team of I.O.M, and Caritas Hellas’s contribution concerned the coverage of the necessary organizational costs. That cost is included to the Program “Facilitation of access to Medical Services in Chios”, and more specific is included to measurements about the improvement of living conditions. The Program is implemented from Caritas Hellas and it is financed from Caritas Germany.