Ιnter- school collaboration

Ιnter- school collaboration: Refugee children hosted in the Caritas Hellas Social House along with children from the local community exchange letters, posters and drawings with the students of the Private Elementary School “SAINT GEORGE” of the island of Syros.

 

Within the framework of the educational program that is being implemented in the district of Neos Kosmos, refugee children hosted in the Social House along with children from the local community exchange letters, posters and drawings with the students of the Private Elementary School “SAINT GEORGE” of the island of Syros. They share updates on their daily school life, their hobbies and interests and many more. This activity is part of the inter-school collaboration started a couple of months ago when the students with the teachers of the Syros Elementary School had the initiative to create an illustrative dictionary for refugee children in order to support the inclusion process in Greek School. This initiative contributes to the children’s progress at school as well as to strengthen the sense of acceptance and self-confidence.

letter post letter 3 letter 2
<
>

Children cannot wait to receive the letters from their new friends

Κοινωνική Εστία Νέου Κόσμου – Πρόγραμμα Collaborating & Progressing: Διαμονή και υποστήριξη για πρόσφυγες και μετανάστες στην Αθήνα
Χρηματοδοτούμενο από: 
 Κάριτας Γερμανίας, Κάριτας Ιταλίας και Κάριτας Σουηδίας