«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ»

Η Eργασιακή Σύμβουλος του Κοινωνικού Κέντρου της Κάριτας Ελλάς του Νέου Κόσμου πραγματοποίησε «Εκπαίδευση στις Εργασιακές Δεξιότητες» την Τετάρτη 10/4 για γαλλόφωνο και αγγλόφωνο πληθυσμό. Στη βιωματική εκπαίδευση συμμετείχαν συνολικά 16 ωφελούμενοι από αφρικανικές χώρες, οι οποίοι προκειμένου να προετοιμαστούν κατάλληλα για την αγορά εργασίας εκπαιδεύτηκαν στα  «Soft Skills»:

ü  Γνώση επαγγελματικού εαυτού
ü  Επικοινωνία
ü  Λήψη απόφασης
ü  Διαχείριση εμποδίων
ü  Διαχείριση χρόνου – Στοχοθεσία                                                  
ü  Ομαδικότητα – Συνεργασία
ü  Διαχείριση συναισθημάτων
ü  Διαχείριση άγχους
ü  Δημιουργικότητα
ü  Κινητοποίηση – Τυχαιότητα  
soft_skills_opt soft_skills1_opt dav
<
>
dav

Οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την εκπαίδευση κάνοντας ερωτήσεις και καταθέτοντας τις εμπειρίες τους. Αποτέλεσμα της εκπαίδευσης ήταν οι συμμετέχοντες να γνωρίσουν πως να καλλιεργήσουν τις απαραίτητες για την προσωπική και την επαγγελματική τους ζωή δεξιότητες, να λάβουν υποστήριξη για ζητήματα που αντιμετωπίζουν κατά την αναζήτηση εργασίας και να ενδυναμώσουν το επαγγελματικό τους προφίλ, προκειμένου να διευκολυνθούν στην εύρεση εργασίας. Οι συμμετέχοντες μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης έλαβαν πιστοποίηση από την Κάριτας Ελλάς.

Το σεμινάριο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΜΕΤΑΒΑΣΙΣ – Συμμετοχή, ενίσχυση και κοινωνική ένταξη προσφύγων/μεταναστών στην Ελλάδα» που αφορά την υποστήριξη και την ένταξη των προσφύγων και μεταναστών στην ελληνική κοινωνία. Το Πρόγραμμα υλοποιείται από την Κάριτας Ελλάς και χρηματοδοτείται από την Κάριτας Γερμανίας.