Εκπαίδευση στις Εργασιακές Δεξιότητες

Η Κάριτας Ελλάς πραγματοποιεί

«Εκπαίδευση στις Εργασιακές Δεξιότητες»

στο Κοινωνικό της Κέντρο στο Νέο Κόσμο (Ρενέ Πυώ 2Α)

  • Τετάρτη 21/11/2018 Η εκπαίδευση θα γίνει στα ελληνικά με διερμηνεία στα φαρσί

             14:00-17:00

  • Τετάρτη 28/11/2018  Η εκπαίδευση θα γίνει στα αγγλικά με διερμηνεία στα αραβικά

            14:00-17:00

Στόχος της εκπαίδευσης είναι οι συμμετέχοντες μέσα από βιωματικά εργαστήρια,να προετοιμαστούν κατάλληλα για την αγορά εργασίας, γνωρίζοντας τις επαγγελματικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για να εργαστούν σε οποιαδήποτε θέση. Οι ωφελούμενοι θα εκπαιδευτούν στις παρακάτω θεματικές:

– Γνώση επαγγελματικού εαυτού            – Ομαδικότητα – Συνεργασία

– Επικοινωνία                                           – Διαχείριση συναισθημάτων

– Λήψη απόφασης                                    – Διαχείριση άγχους

– Διαχείριση εμποδίων                             – Δημιουργικότητα

– Διαχείριση χρόνου – Στοχοθεσία          – Κινητοποίηση – Τυχαιότητα

*Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης στους συμμετέχοντες

Για την συμμετοχή στην εκπαίδευση απαιτείται δήλωση συμμετοχής στο Κοινωνικό Κέντρο της Κάριτας Ελλάς στο Νέο Κόσμο, Ρενέ Πυώ 2A (Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:30-15:30), ή στο τηλ: 2130909940 ή στο email: neoskosmoscenter@caritas.gr

**ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Το σεμινάριο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΜΕΤΑΒΑΣΙΣ – Συμμετοχή, ενίσχυση και κοινωνική ένταξη προσφύγων/μεταναστών στην Ελλάδα» που αφορά την υποστήριξη και την ένταξη των προσφύγων και μεταναστών στην ελληνική κοινωνία. Το Πρόγραμμα υλοποιείται από την Κάριτας Ελλάς και χρηματοδοτείται από την Κάριτας Γερμανίας.