«Ελληνική Ιθαγένεια – Όροι και Προϋποθέσεις» – Tο τρίτο σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στο Κοινωνικό Κέντρο του Νέου Κόσμου

Στο Κοινωνικό Κέντρο της Κάριτας Ελλάς στο Νέο Κόσμο πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία την Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2018 το 3ο ενημερωτικό σεμινάριο με τίτλο «Ελληνική Ιθαγένεια – Όροι και Προϋποθέσεις». Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τον τρόπο με τον οποίο αποκτά κάποιος την ελληνική ιθαγένεια καθώς επίσης και για τους όρους και τη διαδικασία πολιτογράφησης.

Στο πρώτο μέρος εξετάστηκαν οι τυπικές αλλά και οι ουσιαστικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί κανείς για να κάνει την αίτηση και τη δήλωση πολιτογράφησης, ενώ ακόμη έγινε λόγος για τη διαδικασία που ακολουθείται και τα απαραίτητα έγγραφα που πρέπει να προσκομιστούν.

Στο δεύτερο μέρος δόθηκε έμφαση στη συνέντευξη για την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό, στην οποία πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, και στο τέλος του σεμιναρίου ακολούθησαν ερωτήσεις από τους συμμετέχοντες.

Το σεμινάριο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΜΕΤΑΒΑΣΙΣ – Συμμετοχή, ενίσχυση και κοινωνική ένταξη προσφύγων/μεταναστών στην Ελλάδα» που αφορά την υποστήριξη και την ένταξη των προσφύγων και μεταναστών στην ελληνική κοινωνία. Το Πρόγραμμα υλοποιείται από την Κάριτας Ελλάς και χρηματοδοτείται από την Κάριτας Γερμανίας.

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Cosmos of Culture