Ένας χρόνος λειτουργίας της Κάριτας Ελλάς στη Δημοτική Αγορά της Κυψέλης