Ενημερωτικό σεμινάριο «Κοινωνικά Επιδόματα: Κριτήρια και Τρόποι Διεκδίκησης»

 

Την Τρίτη 16 Απριλίου εξυπηρετούμενοι του Κέντρου Κοινωνικής Ένταξης και Απασχολησιμότητας της Κάριτας Ελλάς στην Κυψέλη συγκεντρώθηκαν για να παρακολουθήσουν ένα σεμινάριο αφιερωμένο στα κοινωνικά επιδόματα από τα οποία μπορεί να επωφεληθεί ο πληθυσμός που ζει και εργάζεται στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο του σεμιναρίου αναλύθηκαν από τον οικονομικό σύμβουλο της Κάριτας Ελλάς τα διάφορα είδη κοινωνικών επιδομάτων, ορισμένες εκπτώσεις και ειδικές τιμολογήσεις προς ευάλωτο οικονομικά πληθυσμό, η παροχή οικονομικού βοηθήματος προς ανέργους, η διαδικασία φορολόγησης στην Ελλάδα καθώς και το μη-φορολογούμενο εισόδημα.

Στο τέλος, η κοινωνική υπηρεσία της Κάριτας Ελλάς μίλησε εν γένει για τις υπόλοιπες παροχές ειδών προς άτομα που τα έχουν ανάγκη, όπως ρουχισμό, είδη για τη φροντίδα του μωρού, είδη προσωπικής υγιεινής κ.ά.

Συγκινητική ήταν η προσέλευση του κόσμου, καθώς επιβεβαιώνει ότι με επιτυχία η ομάδα του Κοινωνικού Κέντρου της Κάριτας Ελλάς αφουγκράζεται τον εξυπηρετούμενο πληθυσμό και καταφέρνει να προσαρμόζει τις υπηρεσίες της στις εκάστοτε ανάγκες του.

Το σεμινάριο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Κοινωνική και Οικονομική ένταξη προσφύγων και μεταναστών στην Αθήνα» που αφορά την υποστήριξη και ένταξη προσφύγων και μεταναστών στην ελληνική κοινωνία. Το Πρόγραμμα υλοποιείται από την Κάριτας Ελλάς και χρηματοδοτείται από την Κάριτας Ελβετίας.