Ενημερωτικό Σεμινάριο «Κοινωνική Επιχειρηματικότητα: Κριτήρια Χρηματοδότησης»

Την Τρίτη 23 Απριλίου πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Κοινωνικής Ένταξης και Απασχολησιμότητας της Κάριτας Ελλάς στην Κυψέλη ένα σεμινάριο αφιερωμένο στα ζητήματα χρηματοδότησης, που σχετίζονται με το χώρο της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Αναλύθηκαν έτσι τα κριτήρια που τίθενται και οι διαθέσιμοι πόροι και πηγές χρηματοδότησης. Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν τόσο για τα χαρακτηριστικά και τις επιλογές που υπάρχουν στη χρηματοδότηση Μικρών Επιχειρήσεων από τον Οικονομικό Σύμβουλο της Κάριτας Ελλάς, όσο και για τις Νομικές πτυχές που τις διέπουν, από τη νομικό σύμβουλο της Οργάνωσης.

 

Το σεμινάριο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Κοινωνική και Οικονομική ένταξη προσφύγων και μεταναστών στην Αθήνα» που αφορά την υποστήριξη και ένταξη προσφύγων και μεταναστών στην ελληνική κοινωνία. Το Πρόγραμμα υλοποιείται από την Κάριτας Ελλάς και χρηματοδοτείται από την Κάριτας Ελβετίας.