Ενημερωτικό Σεμινάριο για «Τα Δικαιώματα στην Καθημερινή Ζωή του Πρόσφυγα»

Στο Κοινωνικό Κέντρο της Κάριτας Ελλάς στο Νέο Κόσμο, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 8 Μαϊου 2019, το ενημερωτικό σεμινάριο με τίτλο «Τα Δικαιώματα στην Καθημερινή Ζωή του Πρόσφυγα» , από τη νομική σύμβουλο της Κάριτας Ελλάς-κα Ανδριάνα Μαρδάκη.

Στο πλαίσιο του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες – ασυνόδευτοι ανήλικοι από ξενώνα φιλοξενίας του Διεθνή Οργανισμού Μετανάστευσης-ΙΟΜ, είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν σχετικά με τα δικαιώματα στην καθημερινότητά τους, στους τομείς της εργασίας, της στέγασης, της εκπαίδευσης, καθώς και της υγείας. Την εκδήλωση παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον, ενώ στο τέλος της ενημέρωσης, παρέλαβαν ένα μικρό οδηγό, μεταφρασμένο στα αγγλικά, αραβικά και φαρσί, σχετικά με τα δικαιώματα στην καθημερινή ζωή του πρόσφυγα, αιτούντος άσυλο, μετανάστη.

Το σεμινάριο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΜΕΤΑΒΑΣΙΣ – Συμμετοχή, ενίσχυση και κοινωνική ένταξη προσφύγων/μεταναστών στην Ελλάδα» που αφορά την υποστήριξη και την ένταξη των προσφύγων και μεταναστών στην ελληνική κοινωνία. Το Πρόγραμμα υλοποιείται από την Κάριτας Ελλάς και χρηματοδοτείται από την Κάριτας Γερμανίας.

Με την υποστήριξη του Cosmos of Culture.