Ενημερωτικό σεμινάριο για τις γυναίκες του Κοινωνικού Κέντρου της Κάριτας Ελλάς στο Νέο Κόσμο σε συνεργασία με την οργάνωση AMURTEL

Την Παρασκευή 10 Μαΐου 2019, οι γυναίκες εξυπηρετούμενες του Κοινωνικού Κέντρου της Κάριτας Ελλάς του Νέου Κόσμου συγκεντρώθηκαν για ένα σεμινάριο εξαιρετικά αφιερωμένο σε εκείνες. Οι θεματικές που συζητήθηκαν σχετίζονταν με την ανατομία και τις λειτουργίες του γυναικείου σώματος, τις αλλαγές που βιώνει κατά τη διάρκεια και μετά την εγκυμοσύνη, τι πρέπει να προσέχουν όσον αφορά στην υγεία τους κατά το διάστημα αυτό. Επιπλέον αναλύθηκε η περίοδος του θηλασμού του βρέφους, και όσα σχετίζονται με αυτό κατά τους πρώτους μήνες ανάπτυξής του. Τέλος, σημαντική αναφορά έγινε σε όλους τους κανόνες υγιεινής τους οποίους είναι καλό να γνωρίζουν οι γυναίκες και να τους τηρούν στην καθημερινή τους ζωή.

Η μαία της AMURTEL δεν άφησε κανένα από τα ενδιαφέροντα ερωτήματα των συμμετεχόντων γυναικών αναπάντητα, και έδωσαν όλες τις κατευθυντήριες πληροφορίες σχετικά με συνεργαζόμενους εξειδικευμένους ιατρικούς και φαρμακευτικούς φορείς που δύνανται να εξυπηρετήσουν τα επιμέρους αιτήματά τους. Ως Κάριτας Ελλάς είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες για τέτοιες καρποφόρες συνεργασίες και ελπίζουμε να συνεχίσουμε στην κατεύθυνση αυτή και στο μέλλον!

 

Σε συνεργασία με την Οργάνωση Amurtel

 

Το σεμινάριο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΜΕΤΑΒΑΣΙΣ – Συμμετοχή, ενίσχυση και κοινωνική ένταξη προσφύγων/μεταναστών στην Ελλάδα» που αφορά την υποστήριξη και την ένταξη των προσφύγων και μεταναστών στην ελληνική κοινωνία. Το Πρόγραμμα υλοποιείται από την Κάριτας Ελλάς και χρηματοδοτείται από την Κάριτας Γερμανίας.