«Εργαστήριο ανάπτυξης τεχνικών παρουσίασης και συνέντευξης στο Κοινωνικό Κέντρο του Νέου Κόσμου»

Η εργασιακή σύμβουλος του Κοινωνικού Κέντρου της Κάριτας Ελλάς στο Νέο Κόσμο, πραγματοποίησε «Εργαστήριο ανάπτυξης τεχνικών παρουσίασης και συνέντευξης», την Δευτέρα 27 Μαΐου 2019 για αγγλόφωνο και γαλλόφωνο πληθυσμό. Στη βιωματική εκπαίδευση συμμετείχαν ωφελούμενοι, οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν και εξασκήθηκαν στις τεχνικές παρουσίασης του εαυτού τους και στις τεχνικές συνέντευξης εργασίας.

Οι συμμετέχοντες συμμετείχαν ενεργά και με ενδιαφέρον. Αποτέλεσμα του εργαστηρίου ήταν οι συμμετέχοντες να καλλιεργήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να παρουσιάζουν αποτελεσματικά τον εαυτό τους σε μια συνέντευξη εργασίας.

Το εργαστήριο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΜΕΤΑΒΑΣΙΣ – Συμμετοχή, ενίσχυση και κοινωνική ένταξη προσφύγων/μεταναστών στην Ελλάδα» που αφορά την υποστήριξη και την ένταξη των προσφύγων και μεταναστών στην ελληνική κοινωνία. Το Πρόγραμμα υλοποιείται από την Κάριτας Ελλάς και χρηματοδοτείται από την Κάριτας Γερμανίας.