«Εργαστήριο Εκπαίδευσης στις εργασιακές δεξιότητες»

Η Eργασιακή Σύμβουλος του Κέντρου Κοινωνικής Ένταξης και Απασχολησιμότητας της Κάριτας Ελλάς στην Κυψέλη πραγματοποίησε την Παρασκευή 19 Απριλίου «Εκπαίδευση στις Εργασιακές Δεξιότητες». Η βιωματική εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συμμετοχής αγγλόφωνου πληθυσμού στο σεμινάριο κατάρτισης στον τομέα του Social Media Marketing, που πραγματοποιεί η Κάριτας Ελλάς σε συνεργασία με την Odyssea. Προκειμένου οι συμμετέχοντες να προετοιμαστούν κατάλληλα για την αγορά εργασίας εκπαιδεύτηκαν στα  παρακάτω «Soft Skills»:

  • Γνώση επαγγελματικού εαυτού
  • Επικοινωνία
  • Λήψη απόφασης
  • Διαχείριση εμποδίων
  • Διαχείριση χρόνου / Στοχοθεσία
  • Ομαδικότητα / Συνεργασία
  • Διαχείριση συναισθημάτων
  • Διαχείριση άγχους
  • Δημιουργικότητα
  • Κινητοποίηση / Τυχαιότητα

 

 

Οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την εκπαίδευση κάνοντας ερωτήσεις και καταθέτοντας τις εμπειρίες τους. Αποτέλεσμα της εκπαίδευσης ήταν οι συμμετέχοντες να γνωρίσουν πως να καλλιεργήσουν τις απαραίτητες για την προσωπική και την επαγγελματική τους ζωή δεξιότητες, να λάβουν υποστήριξη για ζητήματα που αντιμετωπίζουν κατά την αναζήτηση εργασίας και να ενδυναμώσουν το επαγγελματικό τους προφίλ, προκειμένου να διευκολυνθούν στην εύρεση εργασίας. Οι συμμετέχοντες μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης έλαβαν πιστοποίηση από την Κάριτας Ελλάς.

 

Το εργαστήριο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Κοινωνική και Οικονομική ένταξη προσφύγων και μεταναστών στην Αθήνα» που αφορά την υποστήριξη και ένταξη προσφύγων και μεταναστών στην ελληνική κοινωνία. Το Πρόγραμμα υλοποιείται από την Κάριτας Ελλάς και χρηματοδοτείται από την Κάριτας Ελβετίας