Εθελοντική δράση εξόρμησης καθαρισμού της παραλίας του Αλίμου Τρίτη 16 Απριλίου

22 Απριλίου 
Παγκόσμια Ημέρα Της Γης

Tο Κοινωνικό Κέντρο της Κάριτας Ελλάς του Νέου Κόσμου με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Γης στις 22 Απριλίου, διοργανώνει εθελοντική δράση-εξόρμησης καθαρισμού της παραλίας του Αλίμου (στάση τράμ-Λουτρά Αλίμου) την Τρίτη 16 Απριλίου 2019 στις 14.00 μ.μ.

 

Σώζουμε τον πλανήτη!

#trashtag

Caritas Hellas goes GREEN!!

*Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Κοινωνικό Κέντρο του Νέου Κόσμου (Ρενέ Πυώ 2Α), στο 213-0909940 ή στο neoskosmoscenter@caritas.gr