Μεγάλη επιτυχία σημείωσαν οι Εκπαιδεύσεις Εργασιακών Δεξιοτήτων του Νοεμβρίου!

Η Εργασιακή Σύμβουλος του Κοινωνικού Κέντρου του Νέου Κόσμου πραγματοποίησε με μεγάλη επιτυχία δύο σεμινάρια με θέμα τις Εργασιακές Δεξιότητες κατά το μήνα Νοέμβριο. Η πρώτη εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 21 Νοεμβρίου για Φαρσόφωνο και Ελληνόφωνο τμήμα και η δεύτερη την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου για Αραβόφωνο και Αγγλόφωνο τμήμα. Στη βιωματική εκπαίδευση συμμετείχαν 23 ωφελούμενοι, οι οποίοι προκειμένου να προετοιμαστούν κατάλληλα για την αγορά εργασίας εκπαιδεύτηκαν στους παρακάτω τομείς:

Γνώση επαγγελματικού εαυτού / Επικοινωνία / Λήψη απόφασης / Διαχείριση εμποδίων / Διαχείριση χρόνου – Στοχοθεσία / Ομαδικότητα – Συνεργασία / Διαχείριση συναισθημάτων / Διαχείριση άγχους / Δημιουργικότητα / Κινητοποίηση – Τυχαιότητα

     

Οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα σεμινάρια, κάνοντας ερωτήσεις και καταθέτοντας τις εμπειρίες τους. Αποτέλεσμα της εκπαίδευσης ήταν να γνωρίσουν πώς να καλλιεργήσουν τις απαραίτητες για την προσωπική και την επαγγελματική τους ζωή δεξιότητες, να λάβουν υποστήριξη για ζητήματα που αντιμετωπίζουν κατά την αναζήτηση εργασίας και να ενδυναμώσουν το επαγγελματικό τους προφίλ, προκειμένου να διευκολυνθούν στην εύρεση εργασίας. Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, στους συμμετέχοντες χορηγήθηκε πιστοποίηση από την Κάριτας Ελλάς.

Το σεμινάριο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΜΕΤΑΒΑΣΙΣ – Συμμετοχή, ενίσχυση και κοινωνική ένταξη προσφύγων/μεταναστών στην Ελλάδα» που αφορά την υποστήριξη και την ένταξη των προσφύγων και μεταναστών στην ελληνική κοινωνία. Το Πρόγραμμα υλοποιείται από την Κάριτας Ελλάς και χρηματοδοτείται από την Κάριτας Γερμανίας.