Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έδειξαν οι ωφελούμενοι του Κέντρου της Κυψέλης για το ζήτημα της Ελληνικής Ιθαγένειας

Την Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία το πρώτο ενημερωτικό  σεμινάριο με τίτλο «Ελληνική Ιθαγένεια – Όροι και Προϋποθέσεις» στο Κέντρο Κοινωνικής Ένταξης και Απασχολησιμότητας της Κάριτας Ελλάς στην Κυψέλη, με ταυτόχρονη διερμηνεία στα γαλλικά, για το γαλλόφωνο πληθυσμό. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τον τρόπο με τον οποίο αποκτά κάποιος την ελληνική ιθαγένεια καθώς επίσης και για τους όρους και για τη διαδικασία πολιτογράφησης.

Αρχικά εξετάστηκαν οι τυπικές αλλά και οι ουσιαστικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί κανείς για να κάνει την αίτηση και τη δήλωση πολιτογράφησης, ενώ ακόμη έγινε λόγος για τη διαδικασία που ακολουθείται και τα απαραίτητα έγγραφα που πρέπει να προσκομιστούν. Στη συνέχεια δόθηκε έμφαση στη συνέντευξη για την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό, στην οποία πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, και στο τέλος του σεμιναρίου ακολούθησαν ερωτήσεις από τους συμμετέχοντες.

Το σεμινάριο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Κοινωνική και Οικονομική ένταξη προσφύγων και μεταναστών στην Αθήνα» που αφορά την υποστήριξη και ένταξη προσφύγων και μεταναστών στην ελληνική κοινωνία. Το Πρόγραμμα υλοποιείται από την Κάριτας Ελλάς και χρηματοδοτείται από την Κάριτας Ελβετίας.

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Κοινωνικής Ένταξης και Απασχολησιμότητας της Κάριτας Ελλάς,

στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης,

με την υποστήριξη του Cosmos of Culture.