«Νομιμοποιητικά Έγγραφα στην Ελλάδα: Διαδικασίες και βήματα απόκτησης»

Την Τρίτη 7 Μαϊου 2019 πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Κοινωνικής Ένταξης και Απασχολησιμότητας της Κάριτας Ελλάς στην Κυψέλη ενημερωτικό σεμινάριο με θέμα «Νομιμοποιητικά Έγγραφα στην Ελλάδα: διαδικασίες και βήματα απόκτησης».

Στο σεμινάριο αναπτύχθηκαν λεπτομερώς από τη νομική σύμβουλο της Κάριτας Ελλάς οι διαδικασίες και τα στάδια που συντελούνται στην πορεία αναγνώρισης των αιτούντων άσυλο, καθώς και τα πλεονεκτήματα, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που συνοδεύουν τα άτομα στο κάθε διαφορετικό βήμα. Επιπλέον, αναλύθηκαν με σαφήνεια οι έννοιες του ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, της κάρτας ανεργίας και συνολικά των απαραίτητων εγγράφων που συμβάλλουν στην πληρέστερη ένταξη του πληθυσμού αυτού στην ελληνική κοινωνία. Τέλος, συζητήθηκαν τα λεγόμενα «αστικά δικαιώματα», που αφορούν τις νομικές και γραφειοκρατικές διαδικασίες γύρω από τα ζητήματα της γέννησης, της ονοματοδοσίας, του γάμου και του θανάτου των προσώπων που ζουν στην ελληνική επικράτεια.

Το σεμινάριο στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία, καθώς ξεκαθάρισε στους συμμετέχοντες τις έννοιες και τις διαδικασίες που τους αφορούν άμεσα και συχνά τους δυσκολεύουν μέσα στην καθημερινότητά τους. Θα επαναληφθεί σύντομα με διερμηνεία σε περισσότερες γλώσσες, προς εξυπηρέτηση ακόμα μεγαλύτερου πληθυσμού!

Το σεμινάριο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Κοινωνική και Οικονομική ένταξη προσφύγων και μεταναστών στην Αθήνα» που αφορά την υποστήριξη και ένταξη προσφύγων και μεταναστών στην ελληνική κοινωνία. Το Πρόγραμμα υλοποιείται από την Κάριτας Ελλάς και χρηματοδοτείται από την Κάριτας Ελβετίας.