Ομαδικό εργαστήριo «Προετοιμασία συνέντευξης για δουλειά»

 «Προετοιμασία συνέντευξης για δουλειά»

Την Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2019, στο Κέντρο Κοινωνικής Ένταξης και Απασχολησιμότητας της Κάριτας Ελλάς στην Κυψέλη, διεξήχθη από την υπηρεσία εργασιακής συμβουλευτικής εργαστήριο κινητοποίησης ανέργων. Στόχο είχε την ενδυνάμωση και την ανάπτυξη απαραίτητων ικανοτήτων, γνώσεων, αλλά και δεξιοτήτων των συμμετεχόντων ώστε να ανταπεξέλθουν στις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις της αναζήτησης εργασίας. To εργαστήριο πραγματοποιήθηκε στα ελληνικά, με διερμηνεία στα φαρσί.

Πιο συγκεκριμένα το εργαστήριο ασχολήθηκε με τις εξής θεματικές:

  • Τεχνικές αναζήτησης εργασίας
  • Σύνταξη Βιογραφικού Σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής 
  • Προετοιμασία για τη συνέντευξη επιλογής προσωπικού 

Οι παραπάνω εισηγήσεις είχαν ως σκοπό την ενημέρωση των συμμετεχόντων για τους εποικοδομητικούς τρόπους αναζήτησης εργασίας και κυρίως για τον τρόπο που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης για να αναζητήσουν εργασία. Επιπλέον, στοχεύοντας στην ενθάρρυνση τους σχετικά με την ομαλή ένταξη τους στην αγορά εργασίας, οργανώθηκε το δεύτερο μέρος του εργαστηρίου για τη σύνταξη βιογραφικού σημειώματος την προετοιμασία για μια επιτυχημένη συνέντευξη επιλογής προσωπικού. Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου για την προετοιμασία συνέντευξης επιλογής προσωπικού, πραγματοποιήθηκε προσομοίωση συνέντευξης δίνοντας στους παρεβρισκόμενους την ευκαιρία να συμμετέχουν σε ένα παιχνίδι ρόλων (συνεντευκτή/εργοδότη – συνεντευξιαζόμενου /υποψηφίου). Μέσα από το βιωματικό χαρακτήρα της δράσης αυτής στοχεύουμε στη μεγαλύτερη κινητοποίηση και εργασιακή ετοιμότητα των συμμετεχόντων.

 

Το εργαστήριο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Κοινωνική και Οικονομική ένταξη προσφύγων και μεταναστών στην Αθήνα» που αφορά την υποστήριξη και ένταξη προσφύγων και μεταναστών στην ελληνική κοινωνία. Το Πρόγραμμα υλοποιείται από την Κάριτας Ελλάς και χρηματοδοτείται από την Κάριτας Ελβετίας