Παρουσίαση σεμιναρίου κατάρτισης στο Social Media Marketing

Παρουσίαση σεμιναρίου κατάρτισης στο Social Media Marketing,
σε συνεργασία με το εργαστήριο AstroLab

Την Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου, εξυπηρετούμενοι του Κέντρου Κοινωνικής Ένταξης και Απασχολησιμότητας της Κάριτας Ελλάς στην Κυψέλη συγκεντρώθηκαν για την πρώτη συνάντηση παρουσίασης του νέου σεμιναρίου κατάρτισης στον τομέα του Social Media Marketing. Η εν λόγω εκπαίδευση ξεκίνησε και θα πραγματοποιηθεί μέσα στους επόμενους μήνες σε συνεργασία με το εργαστήριο AstroLab, ένα πρόγραμμα της Οδύσσειας. Κοντά στους στόχους της Κάριτας Ελλάς ως προς τα ζητήματα της ένταξης και της απασχόλησης, το AstroLab μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης σε νέες μεθόδους εργασίας και παραγωγής έχει απώτερο σκοπό να οδηγήσει στην εύρεση εργασίας.

Ο αριθμός των συμμετεχόντων που θα παρακολουθούν συστηματικά το σεμινάριο είναι ήδη από την πρώτη συνάντηση ιδιαίτερα αυξημένος. Παράλληλα με το σεμινάριο, θα δωθεί στους μαθητές η ευκαιρία να παρακολουθούν συμπληρωματικά το μάθημα “how to learn better”, το οποίο θα συμβάλλει στην εκμάθηση τεχνικών για την καλύτερη απορρόφηση νέων γνώσεων. Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται δύο φορές την εβδομάδα, στους χώρους του AstroLab και της Κάριτας Ελλάς στην Κυψέλη, σε ελληνικά και αγγλικά.

Το σεμινάριο κατάρτισης εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Κοινωνική και Οικονομική ένταξη προσφύγων και μεταναστών στην Αθήνα» που αφορά την υποστήριξη και ένταξη προσφύγων και μεταναστών στην ελληνική κοινωνία. Το Πρόγραμμα υλοποιείται από την Κάριτας Ελλάς και χρηματοδοτείται από την Κάριτας Ελβετίας.