ΓΙΝΕ

ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ

Ο εθελοντισμός αποτελεί στάση ζωής, προάγοντας την ενεργή συμμετοχή των πολιτών και ενδυναμώνοντας την κοινωνική αλληλεγγύη και την ανιδιοτελή προσφορά.

Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη (1999) ο εθελοντισμός θεωρείται χρήσιμος όσο ποτέ άλλοτε για την επίλυση κοινωνικών, οικονομικών, πολιτισμικών, ανθρωπιστικών και ειρηνευτικών ζητημάτων, και είναι η ατομική συνεισφορά που δεν σχετίζεται με κέρδος, αμοιβή ή καριέρα, αλλά στοχεύει στην ευημερία των συνανθρώπων ή του συνόλου της κοινωνίας.

Η Κάριτας Ελλάς στηρίζει πολλές από τις δράσεις της στην εθελοντική προσφορά και παρέχει εκπαίδευση στους εθελοντές της για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση της προσφοράς τους.

Αν θέλετε να υποστηρίξετε το έργο της Κάριτας Ελλάς σε οποιονδήποτε τομέα δράσης, ή να αποκτήσετε εργασιακή εμπειρία σε πεδία κοινωνικών υπηρεσιών, μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή ως εθελοντής, συμπληρώνοντας την φόρμα δεξιά: