ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Υλική Υποστήριξη

Στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Εκτάκτων Αναγκών, η ΚΑΡΙΤΑΣ Ελλάς έχει προσφέρει σημαντική υλική υποστήριξη στα κέντρα φιλοξενίας και τους ξενώνες προσφύγων στην Αθήνα, τη Βόρεια Ελλάδα και τα νησιά, για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στους κοινόχρηστους χώρους και να παρέχει προμήθειες πλην τροφίμων (NFI) άμεσα στους επωφελούμενους κατόπιν απαίτησης των επίσημων μηχανισμών συντονισμού των χώρων.  Κατά τη διάρκεια του 2017, η ΚΑΡΙΤΑΣ Ελλάς έχει παραδώσει και διανείμει χιλιάδες αντικείμενα και έχει αναβαθμίσει τις εγκαταστάσεις και τις συνθήκες διαβίωσης σε δεκάδες περιπτώσεις.  Η ΚΑΡΙΤΑΣ Ελλάς έχει παράσχει σε χιλιάδες επωφελούμενους σετ προσωπικής υγιεινής, σετ για μωρά, μάρσιππους και καροτσάκια για μωρά, σακίδια, ρουχισμό, μαξιλάρια, λευκά είδη, κατσαρόλες και τηγάνια, απλώστρες, δεκάδες ορθοπεδικές προμήθειες και άλλα.

Η ΚΑΡΙΤΑΣ Ελλάς έχει επίσης παράσχει εξοπλισμό καθαριότητας και υγιεινής (WASH), όπως χημικές τουαλέτες, καμπίνες ντους και δεξαμενές νερού στη Βόρεια Ελλάδα και είχε την ευθύνη της τακτικής προμήθειας πόσιμου και μη πόσιμου νερού στο κέντρο φιλοξενίας της Σούδας στη Χίο, πριν αυτό κλείσει το φθινόπωρο του 2017.  Άλλες σημαντικές παρεμβάσεις περιλαμβάνουν την ad hoc βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης μέσω παρεμβάσεων όπως η εγκατάσταση φανοστατών, μίας αντλίας λυμάτων, παιδικής χαράς για τα παιδιά ή πάγκων και παρεμβάσεων υγιεινής μικρής κλίμακας, όπως οι απολυμάνσεις στα κέντρα φιλοξενίας, η παροχή λοσιόν για την ψώρα, αντιφθειρικών θεραπειών και άλλα.

Κοινωνική οικονομία και οικονομία αλληλεγγύης – ELBA

Τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα από την έναρξη της ελληνικής οικονομικής κρίσης, η ιδέα της κοινωνικής οικονομίας και της οικονομίας αλληλεγγύης γίνεται όλο και πιο ελκυστική για όσους ενδιαφέρονται να προσφέρουν βιώσιμες λύσεις με κοινωνικό αντίκτυπο μέσω της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.  Η ΚΑΡΙΤΑΣ Ελλάς έχει ενστερνιστεί αυτό το όραμα και γίνεται σταδιακά ενεργός παράγοντας στην ανάπτυξη κοινωνικών πρωτοβουλιών και πρωτοβουλιών αλληλεγγύης σε όλη την Ελλάδα.  Μέρος αυτού του οράματος εκφράζεται με τη συμμετοχή της στο έργο ELBA, το οποίο βρίσκεται τώρα στη δεύτερη φάση του (2016-2018) και εστιάζει στην κοινωνική επιχειρηματικότητα ως επείγουσα ανταπόκριση στην εργασιακή κρίση στην περιοχή των Βαλκανίων.

Η συνολική διαχείριση του έργου γίνεται από την Ομάδα Καθοδήγησης Elba, η οποία είναι το «όργανο συντονισμού», στο οποίο θα εμπλακούν όλα τα παραρτήματα της ΚΑΡΙΤΑΣ που συμμετέχουν στο έργο (7 ΚΑΡΙΤΑΣ της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και 4 ΚΑΡΙΤΑΣ της Δυτικής Ευρώπης).

Οι κύριες δραστηριότητες του έργου περιλαμβάνουν α) Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους Τοπικούς Συντονιστές, τους Κοινωνικούς Επιχειρηματίες και τις Τοπικές Εκκλησίες, β) Μελέτη Σκοπιμότητας για τη Σχολή κατά της Φτώχειας/Σχολή Κοινωνικής Οικονομίας, γ) Συνοδεία και υποστήριξη στις υφιστάμενες Κοινωνικές Επιχειρήσεις, δ) Τεχνική υποστήριξη και παροχή συμβουλών στις υφιστάμενες Κοινωνικές Επιχειρήσεις, ε) Οικονομική υποστήριξη (επιδοτήσεις) για τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις, στ) Περιφερειακή ζωτικότητα και αύξηση ευαισθητοποίησης, ζ) Εθνική ζωτικότητα, άσκηση πίεσης και αύξηση ευαισθητοποίησης και η) Επικοινωνία/διάδοση, παρακολούθηση και αξιολόγηση του Elba 2.

Ως μέρος του έργου ELBA, στην Ελλάδα έχουν ήδη καθιερωθεί τρεις νέες πρωτοβουλίες κοινωνικής οικονομίας (μια ΜΚΟ στον τομέα του τουρισμού αλληλεγγύης, ένας κοινωνικός συνεταιρισμός για τις χειροτεχνίες παιδιών με ειδικές ικανότητες και μια εμπορική εφαρμογή λογισμικού λογοθεραπείας), ενώ εξετάζονται ακόμα 134 εντυπωσιακές εφαρμογές από την τελευταία προκήρυξη.

Φροντίδα για τις φτωχές και κοινωνικά αποκλεισμένες οικογένειες στην Ελλάδα:  «ΑΓΑΠΩ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΕΡΩ»

Στο πλαίσιο της ελληνικής οικονομικής κρίσης, η ΚΑΡΙΤΑΣ Ελλάς κινητοποίησε εθελοντές σε 9 Επισκοπικές ΚΑΡΙΤΑΣ σε όλη την Ελλάδα, προκειμένου να υλοποιήσει ένα μεγάλο πρόγραμμα υλικής υποστήριξης, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το υψηλού κύρους Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).  Μετά την καθιέρωση των κριτηρίων επιλογής επωφελούμενων (δείκτης φτώχειας, ευαλωτότητα, κοινωνικός αποκλεισμός κ.λπ.) μέσω του λογισμικού OSPOweb™, η ΚΑΡΙΤΑΣ Ελλάς υποστήριξε και ενδυνάμωσε περίπου 600 οικογένειες ώστε να βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσής τους παρέχοντάς τους βασικά τρόφιμα και άλλες προμήθειες, βοηθώντας επωφελούμενους που δεν καλύπτονται από το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης ή που είχαν πολύ χαμηλό εισόδημα και έτσι δεν είχαν τη δυνατότητα να καλύψουν το κόστος των φαρμάκων τους και υποστηρίζοντας επωφελούμενους που δεν ήταν σε θέση να πληρώσουν το ενοίκιό τους ή τους λογαριασμούς ηλεκτρισμού και/ή νερού.  Επιπλέον, μέσω αυτού του προγράμματος προσφέρθηκαν συμβουλευτικές υπηρεσίες, υποστήριξη και καθοδήγηση στους επωφελούμενους μέσω της ενίσχυσης του τοπικού δικτύου της ΚΑΡΙΤΑΣ και της κοινότητας εθελοντών της. Το πρόγραμμα αυτό ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2017.

OSPOweb™ & Το Παρατηρητήριο Φτώχειας

ΑΚΟΥΩ ΠΑΡΑΤΗΡΩ ΔΙΑΚΡΙΝΩ

Με την υποστήριξη της ΚΑΡΙΤΑΣ Ιταλίας, η ΚΑΡΙΤΑΣ Ελλάς αξιοποίησε τη βάση δεδομένων OSPOweb™ για να δημιουργήσει το Εθνικό Παρατηρητήριο Φτώχειας (Osservatorio Povertà), δημιουργώντας ταυτόχρονα «Κέντρα Ακρόασης και Συμβουλευτικής» μέσω του Επισκοπικού Δικτύου της ΚΑΡΙΤΑΣ.  Η βάση δεδομένων OSPOweb™ είναι ένα αναπόσπαστο εργαλείο, που έχει σχεδιαστεί για να συγκεντρώνει, με οργανωμένο τρόπο, πολύτιμα στοιχεία των επωφελούμενων με σκοπό την αξιολόγηση των αναγκών τους και να επιτρέπει τη συστηματική παρακολούθηση της διαχείρισης των υποθέσεων.  Τα «Κέντρα Ακρόασης και Συμβουλευτικής» σε επισκοπικό και ενοριακό επίπεδο, μαζί με τη χρήση της βάσης δεδομένων OSPOweb™ ενισχύουν το δίκτυο της ΚΑΡΙΤΑΣ Ελλάς, βελτιώνοντας την επικοινωνία και την ορατότητα, οικοδομώντας δυνατότητες μέσω των εκπαιδευτικών σεμιναρίων, προάγοντας τη δικτύωση και τις συνεργασίες και αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση για τη φτώχεια.

Αντιμετώπιση Καταστροφών


Η αντιμετώπιση των καταστροφών και η παροχή υποστήριξης στις κοινότητες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του έργου της ΚΑΡΙΤΑΣ Ελλάς.  Το διεθνές της δίκτυο και η τεχνογνωσία, καθώς και η ικανότητά της να κινητοποιεί πόρους εκτάκτων αναγκών, επιτρέπουν στην ΚΑΡΙΤΑΣ Ελλάς να ανταποκρίνεται αμέσως σε φυσικές καταστροφές. Το 2017 η ΚΑΡΙΤΑΣ Ελλάς ήταν μεταξύ των πρώτων οργανώσεων που ανταποκρίθηκαν στις πλημμύρες στη Μάνδρα Αττικής.  Η παροχή τροφίμων και προμηθειών πλην τροφίμων, η ενοικίαση εξοπλισμού απομάκρυνσης λάσπης και διαχείρισης αποβλήτων και ο συντονισμός των έργων υποδομής ήταν μέρος της συνεισφοράς της ΚΑΡΙΤΑΣ Ελλάς στην πληγείσα περιοχή.