ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ

Η οικονομική ένταξη είναι βασικός παράγοντας για την κοινωνική ενσωμάτωση των ευάλωτων και αποκλεισμένων ατόμων.  Η ΚΑΡΙΤΑΣ Ελλάς έχει επενδύσει σε σημαντικό βαθμό σε αυτό το στοιχείο και επί του παρόντος αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς φορείς στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των ολιστικών υπηρεσιών απασχολησιμότητας για διαφορετικές ομάδες-στόχους.  Ο κύριος στόχος των περισσότερων από τις υπηρεσίες οικονομικής ένταξης είναι να δημιουργήσουν ένα προσωρινό δίχτυ ασφαλείας, οικονομικής ή υλικής βοήθειας, με σκοπό την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και των δεξιοτήτων των επωφελούμενων για τη διευκόλυνση της πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας.  Σε αυτό το απαιτητικό μονοπάτι προς την αυτάρκεια, είναι θεμελιώδης η διευκόλυνση των επωφελούμενων στο να αξιολογήσουν τα ταλέντα τους, την εξειδίκευσή τους και τις επιλογές τους με ρεαλισμό και να υποστηριχθούν οι προσπάθειές τους να γίνουν οικονομικά ανεξάρτητοι παρέχοντας στοχευμένη επαγγελματική βοήθεια.

 Κέντρο Απασχολησιμότητας

Από τη φάση σχεδιασμού των υπηρεσιών του κέντρου απασχολησιμότητας, η ΚΑΡΙΤΑΣ Ελλάς στόχευε σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, η οποία λαμβάνει υπόψη την ανάλυση της αγοράς εργασίας και το νομικό πλαίσιο και προσφέρει ένα ολιστικό μοντέλο υποστήριξης και συνοδείας των ατόμων που αναζητούν εργασία.  Για την ικανοποίηση αυτού του στόχου, η ΚΑΡΙΤΑΣ Ελλάς διεξήγαγε έρευνα χρησιμοποιώντας μεθοδολογίες όπως η ανάλυση αγοράς αλυσίδων αξίας (VCA study) στην Αθήνα, ανέπτυξε ψηφιακά εργαλεία όπως η Ψηφιακή Πλατφόρμα και η Εφαρμογή που συνδέει τους Πρόσφυγες με ευκαιρίες απασχόλησης και κατάρτισης, προσέλαβε επαγγελματίες συμβούλους σε θέματα εργασίας και ειδικούς κοινωνικής επιχειρηματικότητας και διευθύνει πιλοτικά προγράμματα στους ξενώνες και τις Κοινωνικές Υπηρεσίες της.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται συμπεριλαμβάνουν:

 • Συμβουλευτική για εργασιακά θέματα:  ατομικές και ομαδικές συνεδρίες, μαθήματα προσωπικών δεξιοτήτων (επικοινωνίας και επίλυσης προβλημάτων, ικανότητες λήψης αποφάσεων και προσαρμοστικότητας-ευελιξίας), σεμινάριο σύνταξης βιογραφικού σημειώματος, προετοιμασία για συνεντεύξεις, εισαγωγή προφίλ στην Ψηφιακή Πλατφόρμα, εβδομαδιαία ομαδική συνάντηση της «λέσχης εργασίας» όπου γίνονται πραγματικές αιτήσεις σε αγγελίες για εργασία, προαιρετικά ψυχομετρικά τεστ, συνεδρίες παρακολούθησης-αξιολόγησης κ.λπ., παραπομπή και εγγραφή σε ευκαιρίες εκπαίδευσης που οργανώνονται από άλλους φορείς, ημέρες εργασίας, διαμεσολάβηση με επιλεγμένους εργοδότες κ.λπ.
 • Παροχή Οικονομικών Συμβουλών:  Η ΚΑΡΙΤΑΣ Ελλάς είναι μία από τις ελάχιστες οργανώσεις που βοηθούν τους επωφελούμενους να υποβάλλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις.  Επιπλέον, ο οικονομικός σύμβουλος διεξάγει ατομικές και ομαδικές συνεδρίες, οικιακό προϋπολογισμό, έκδοση Α.Φ.Μ.  και ΑΜΚΑ, βασικά επιχειρηματικά σχέδια κ.λπ.
 • Επαγγελματική Κατάρτιση:  Η ΚΑΡΙΤΑΣ Ελλάς ήταν μία από τις πρώτες οργανώσεις που προσέφεραν στους επωφελούμενους μαθήματα επαγγελματικής κατάρτισης σε συνεργασία με πιστοποιημένους παρόχους επαγγελματικής κατάρτισης στη γλώσσα τους.  Παραδείγματα αυτών των μαθημάτων περιλαμβάνουν το ράψιμο και την μεταποίηση, τη μαγειρική, την κομμωτική, baristas κ.λπ.
 • Παροχή Νομικών Συμβουλών σε σχέση με Εργασιακά Θέματα:  ατομικές και ομαδικές συνεδρίες, νομικές συμβουλές που σχετίζονται με την εργασία και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, συνεδρίες για τα εργασιακά δικαιώματα στην Ελλάδα κ.λπ.
 • Παροχή Συμβουλών για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα:  Οικονομικός και νομικός σύμβουλος συνεργάζονται για την οργάνωση σεμιναρίων κοινωνικής επιχειρηματικότητας, κατά τη διάρκεια των οποίων επεξηγείται το νομικό και λογιστικό πλαίσιο και ο βασικός επιχειρηματικός σχεδιασμός.

Ενδεικτικό της επένδυσης στις υπηρεσίες υποστήριξης ανέργων είναι επίσης το γεγονός ότι η ΚΑΡΙΤΑΣ Ελλάς οργανώνει, σε συνεργασία με τη CRS και την ΚΑΡΙΤΑΣ Αθήνας, υψηλού επιπέδου συναντήσεις εσωτερικού συντονισμού, που παρέχουν συνεργατικό χώρο για σκέψη, ανταλλαγή εμπειριών, ιδέες σχεδιασμού προγραμμάτων και αξιολόγηση παρεμβάσεων μεταξύ των διαφορετικών προγραμμάτων και γεωγραφικών περιοχών υλοποίησης.

Ψηφιακή Πλατφόρμα της ΚΑΡΙΤΑΣ Ελλάς

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων ενσωμάτωσής της, η ΚΑΡΙΤΑΣ Ελλάς έχει αναθέσει τη δημιουργία μιας ψηφιακής πλατφόρμας και μιας εφαρμογής με πολλούς αυτοματισμούς, για να βοηθήσει τους πρόσφυγες και τους μετανάστες να λάβουν πληροφορίες σχετικά με τις ευκαιρίες εκπαίδευσης και απασχόλησης στην προτιμώμενη γλώσσα επιλογής τους.  Μέχρι τα τέλη του Νοεμβρίου 2017, η δοκιμαστική έκδοση ήταν πλήρως λειτουργική.  Η πιλοτική εφαρμογή της σε παρεμβάσεις υποστήριξης ανέργων συνεχίζεται και η επέκταση σε διαφορετικές ομάδες-στόχους (ΕΑΕΚ, ευάλωτοι επωφελούμενοι κ.λπ.) είναι υπό κατασκευή.

Η Πλατφόρμα χαρακτηρίστηκε ως μία βέλτιστη πρακτική στο Έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης “Progetto MEET –Migrazioni in Europa ed Evoluzioni Transnazionali “FondoAsilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020”.  Η ανάπτυξη της Πλατφόρμας οδήγησε στην πρόσκληση της ΚΑΡΙΤΑΣ Ελλάς στην Ομάδα Εμπειρογνωμόνων που εργάζονται για την Προετοιμασία του Συμποσίου «Ενώνοντας τις τελείες:  Νέοι, Κοινωνική Ένταξη και Ψηφιοποίηση» που οργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης στον τομέα της νεολαίας, στο Ταλίν, τον Ιούνιο του 2018.

Ο βασικός υπεύθυνος καταχώρησης δεδομένων στην Πλατφόρμα είναι ο Κοινωνικός Λειτουργός/Σύμβουλος Εργασιακών Θεμάτων.  Εκείνος ή εκείνη λαμβάνει συνέντευξη από τον επωφελούμενο που αναζητά εργασία και εισάγει το προφίλ απασχόλησης και εκπαίδευσής του/της στο Σύστημα.  Το Σύστημα συνδέει αυτόματα και καθημερινά το προφίλ τους με τις υφιστάμενες αγγελίες εργασίας από μεγάλες ιστοσελίδες αγγελιών εργασίας και με τις ευκαιρίες εκπαίδευσης (που εισάγονται στο σύστημα χειροκίνητα).  Το Σύστημα συνεχίζει να στέλνει, ένα κατ’ ελάχιστο έως δύο κατά μέγιστο, μηνύματα εβδομαδιαίως στον επωφελούμενο με τον προτιμώμενο τρόπο επικοινωνίας μέχρι εκείνος να επιλέξει τη διακοπή των μηνυμάτων.  Η αλληλεπίδραση του επωφελούμενου με το σύστημα περιλαμβάνει τη μεταφόρτωση ενός αυτόματα παραγόμενου βιογραφικού σημειώματος, το αίτημα για βοήθεια σε μια συγκεκριμένη ευκαιρία απασχόλησης, ένα παράθυρο συνομιλίας (chat) με αυτόματη μετάφραση με τον Κοινωνικό Λειτουργό που είναι υπεύθυνος για την υπόθεσή του και άλλα.

Το Πιλοτικό Πρόγραμμα “Livelihoods”

Στοχεύοντας τους επωφελούμενους του Προγράμματος Αστικών Ξενώνων της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ, η CRS, η ΚΑΡΙΤΑΣ Ελλάς και η ΚΑΡΙΤΑΣ Αθήνας έχουν υλοποιήσει ένα πιλοτικό πρόγραμμα Livelihoods με στόχο την παρακίνηση και την ενδυνάμωση των προσφύγων για την ενδεχόμενη ενσωμάτωσή τους στην Ελλάδα.

Ο στόχος του προγράμματος είναι να αντιμετωπίσει τις πέντε προκλήσεις της ένταξης, όπως αυτές αξιολογήθηκαν κατά τη φάση του σχεδιασμού.

 1. Το εμπόδιο της γλώσσας μέσω της παροχής εύκολα προσβάσιμων μαθημάτων ελληνικής γλώσσας.
 2. Τη συμμετοχή στα κοινωνικά δίκτυα διευκολύνοντας ένα «σύστημα φίλων» με το οποίο η οικογένεια ενός πρόσφυγα γνωρίζεται με μία ελληνική οικογένεια και συμμετέχει σε ψυχαγωγικές δραστηριότητες με μέλη της τοπικής κοινότητας.
 3. Την προετοιμασία για την είσοδο στην ελληνική Αγορά Εργασίας βοηθώντας τα άτομα που πιθανώς θα αναζητήσουν εργασία στην έκδοση ΑΜΚΑ και ΑΦΜ, στη σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, στην προετοιμασία για συνεντεύξεις εργασίας κ.λπ.
 4. Την πρόσβαση στην Αγορά Εργασίας μέσω της συνεργασίας με έναν έμπειρο ελληνικό φορέα επιλογής προσωπικού που είναι ήδη συνδεδεμένος με την τοπική αγορά εργασίας.
 5. Ιδιαίτερα μαθήματα οικιακού προϋπολογισμού που προάγει την κατανόηση του κόστους ζωής στην Ελλάδα και βοηθά τους πρόσφυγες να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της ανεξάρτητης ζωής.

Επί του παρόντος, το Πρόγραμμα είναι υπό αξιολόγηση για να εκτιμηθούν τα ποιοτικά και ποσοτικά του αποτελέσματα.

Η Εκπαίδευση ως Μέσο Ένταξης & Ενσωμάτωσης

Εκτός από την εκπαίδευση που προσφέρεται στο πλαίσιο των προγραμμάτων Υποστήριξης Ανέργων και Livelihoods, το 2017 η ΚΑΡΙΤΑΣ Ελλάς εστίασε τις εκπαιδευτικές δραστηριότητές της στα μαθήματα αγγλικής και ελληνικής γλώσσας για ενήλικες και παιδιά.  Τα μαθήματα στόχευαν κυρίως πρόσφυγες και μετανάστες, καθώς οι βασικές γλωσσικές δεξιότητες είναι απαραίτητες για την κοινωνική και οικονομική ενσωμάτωση.  Άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες περιλάμβαναν μαθήματα βασικών δεξιοτήτων στη χρήση υπολογιστών, απογευματινή ενισχυτική διδασκαλία για παιδιά που πηγαίνουν στο σχολείο, διαπολιτισμικές συνεδρίες και κοινωνικές ενημερωτικές συνεδρίες και άλλα.

 • Μαθήματα ελληνικής γλώσσας

Τα μαθήματα ελληνικής γλώσσας για ενήλικες έχουν σχεδιαστεί βάσει της διδακτέας ύλης και των απαιτήσεων που καθορίζονται από τις επίσημες εξετάσεις του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας και καλύπτουν τα επίπεδα Α1 έως Β1.  Προσφέρθηκε υποστήριξη στους μαθητές που θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις ελληνικής γλώσσας που διεξάγει το Υπουργείο Παιδείας.  Έχουν σχεδιαστεί ειδικά μαθήματα για τον αναλφάβητο πληθυσμό.  Οι επωφελούμενοι που έχουν συμμετάσχει στις εθνικές εξετάσεις ελληνικής γλώσσας (Ελληνομάθεια) είχαν σπουδαία ποσοστά επιτυχίας.

Από τη στιγμή που το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε την εγγραφή των παιδιών των προσφύγων στα ελληνικά σχολεία, έχουν επίσης οργανωθεί ειδικά μαθήματα γλώσσας.  Από τον Σεπτέμβριο του 2017 προσφέρονται επίσης μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας για να τα βοηθήσουν με το διάβασμα για το σχολείο και για να βελτιώσουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες.

 • Μαθήματα αγγλικής γλώσσας

Για τον σχεδιασμό των μαθημάτων αγγλικής γλώσσας, η ΚΑΡΙΤΑΣ Ελλάς έχει δημιουργήσει μια πολύ επιτυχημένη συνεργασία με το Βρετανικό Συμβούλιο στην Αθήνα.  Η διδακτέα ύλη και οι απαιτήσεις για κάθε επίπεδο μαθημάτων αγγλικής γλώσσας έχουν σχεδιαστεί σε συνεργασία με το Βρετανικό Συμβούλιο.  Με την ολοκλήρωση του κάθε επιπέδου, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν ένα πιστοποιητικό συμμετοχής, που υπογράφεται από την ΚΑΡΙΤΑΣ Ελλάς και το Βρετανικό Συμβούλιο.

Η συμμετοχή στα μαθήματα είναι υψηλή, με αξιοσημείωτη αύξηση στις εγγραφές και χαμηλό ποσοστό αποχωρήσεων.  Έχουν σχεδιαστεί ειδικά τμήματα για τον αναλφάβητο πληθυσμό.

 • Εκπαίδευση των προσφύγων στις βασικές δεξιότητες Πληροφορικής

Η ΚΑΡΙΤΑΣ Ελλάς προσέφερε επίσης μαθήματα για την ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων πληροφορικής για τον πληθυσμό των προσφύγων και των μεταναστών στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.  Τα μαθήματα έχουν οργανωθεί σε μικρές ομάδες των 6-8 ατόμων με παράλληλη μετάφραση στα αγγλικά, τα αραβικά και τα φαρσί.