ΣΤΕΓΑΣΗ

Πρόγραμμα Αστικών Ξενώνων της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες

Το Πρόγραμμα Στέγασης «ΕΣΤΙΑ» της Κάριτας Ελλάς και της Κάριτας Αθήνας σε συνεργασία με την Κάριτας ΗΠΑ αποτελεί μέρος του εθνικού Προγράμματος Αστικών Ξενώνων της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. Προσφέρει αξιοπρεπή και ασφαλή αστικά καταλύματα, χρηματική βοήθεια σε πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Η αστική στέγαση προσφέρει μια φυσιολογική καθημερινή ζωή με αξιοπρέπεια στους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο, ενώ η χρηματική βοήθεια ενδυναμώνει τους  συμμετέχοντες ώστε να κάνουν επιλογές σύμφωνα με τις ανάγκες τους. Ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση της αυτάρκειας, καθώς και η προώθηση της κοινωνικής συνοχής εντός των αστικών κοινοτήτων.

Επιπλέον, η Κάριτας Ελλάς μέσα στα πλαίσια του προγράμματος «ΕΣΤΙΑ» παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης μέσω άμεσης διαχείρισης περιπτώσεων και παραπομπών στις διαθέσιμες υπηρεσίες, στήριξη για την εγγραφή στο σχολείο και τη συμμετοχή των παιδιών σε ενισχυτική διδασκαλία, καθοδήγηση για την απόκτηση νομικών και διοικητικών εγγράφων προκειμένου να έχουν οι συμμετέχοντες πρόσβαση στις κοινωνικές υπηρεσίες και σε νόμιμη εργασία, καθώς και να λαμβάνουν κρατικά επιδόματα, συνοδεία στις υπηρεσίες όταν είναι απαραίτητο, βοήθεια στην ενσωμάτωση μέσω της ανάπτυξης σχεδίων ενσωμάτωσης και παραπομπής των συμμετεχόντων σε δραστηριότητες ενσωμάτωσης και ενδυνάμωσης, όπως μαθήματα ελληνικής γλώσσας, προγράμματα εκπαίδευσης, ομάδες και αθλήματα εφήβων ή γυναικών, καθώς και εκδηλώσεις επαφής με την κοινότητα στις γειτονιές, προσφέροντας στον φιλοξενούμενο πληθυσμό την ευκαιρία σύνδεσης με την τοπική κοινότητα.

Η Kάριτας Ελλάς διαθέτει 318 διαμερίσματα στην αστική περιοχή Αττικής και Θεσσαλονίκης, συνολικής χωρητικότητας 1.614 ατόμων. Από το Σεπτέμβριο του 2016 και έως τα τέλη του 2019, φιλοξένησε 3.594 άτομα, παρέχοντας παράλληλα ψυχοκοινωνική υποστήριξη, πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες και εκπαίδευση καθώς και δραστηριότητες προς την οικονομική και κοινωνική ενσωμάτωση στην Ελλάδα. Το πρόγραμμα «ΕΣΤΙΑ» χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κοινωνική Εστία του Νέου Κόσμου

Στην περιοχή του Νέου Κόσμου, μια γειτονιά της Αθήνας με μακρά ιστορία στην υποδοχή προσφυγικού πληθυσμού, η Κάριτας Ελλάς, από το 2017, υλοποιεί ένα Πρόγραμμα Στέγασης σε συνεργασία με την Αρμενική Καθολική Εκκλησία και την Κοινότητα Παπά Ιωάννη 23ου. Το Πρόγραμμα προσφέρει υποστήριξη σε οικογένειες αιτούντων άσυλο, προσφύγων, μεταναστών και ευάλωτων Ελλήνων. Η βασική συνιστώσα της προσέγγισης του έργου είναι η μετατόπιση του παραδείγματος από την τυποποιημένη και εξατομικευμένη βοήθεια στέγασης στη δημιουργία και τη λειτουργία ενός κοινωνικού μοντέλου, με γνώμονα τις αρχές προώθησης του διαπολιτισμικού διαλόγου και της γεφύρωσης των πολιτιστικών διαφορών.

Η Κοινωνική Εστία του Νέου Κόσμου, προσφέρει ασφαλή διαμονή και κάλυψη βασικών ειδών διατροφής σε ευάλωτες οικογένειες που έχουν ανάγκη στέγασης. Στο επίκεντρο της προσπάθειας παραμένει η διευκόλυνση της αρμονικής ζωής και ενσωμάτωσης των ευάλωτων οικογενειών και η ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσμού μέσω της οργάνωσης και υλοποίησης κοινών εκπαιδευτικών, ψυχαγωγικών και πολιτιστικών δράσεων για παιδιά και ενήλικες εντός και εκτός της Εστίας. Το πιο σημαντικό είναι ότι οι επωφελούμενοι ενθαρρύνονται ιδιαίτερα να αλληλεπιδρούν με την τοπική κοινότητα και τους εθελοντές της Κάριτας, αισθάνονται ευπρόσδεκτοι, ασφαλείς και ενδυναμωμένοι στο νέο τους σπίτι.  Η Κοινωνική Εστία μπορεί να προσφέρει διαμονή σε 50 άτομα, ενώ από το 2017 έως και σήμερα έχουν φιλοξενηθεί περισσότερα από 500 άτομα.

Ασφαλής Στέγαση Ευάλωτων Προσφύγων στο νησί της Λέσβου

Το 2015, καθώς η προσφυγική κρίση εντεινόταν και η μόνη διαθέσιμη στέγαση για τους πρόσφυγες ήταν τα τότε αναδυόμενα κρατικά ή δημοτικά στρατόπεδα «διέλευσης», η ΚΑΡΙΤΑΣ Ελλάς με την οικονομική υποστήριξη της ΚΑΡΙΤΑΣ Ελβετίας, ξεκίνησε ένα έργο για την παροχή ασφαλούς στέγασης και προστασίας στους πιο ευάλωτους πρόσφυγες, εστιάζοντας σε μονογονεϊκές οικογένειες, εγκύους και οικογένειες με μικρά παιδιά στο νησί της Λέσβου.  Το Έργο συνεχίστηκε μέχρι το 2017 και την έναρξη του εθνικού Προγράμματος Στέγασης ΕΣΤΙΑ.  Κατά τη διάρκεια του 2017, 372 αιτούντες άσυλο και αναγνωρισμένοι πρόσφυγες βρήκαν στέγαση και ανέκτησαν την αξιοπρέπειά τους έχοντας πρόσβαση σε καλή διατροφή, ψυχοκοινωνική υποστήριξη και δραστηριότητες ενδυνάμωσης.  Δόθηκε υψηλή προτεραιότητα σε δραστηριότητες που στόχευαν στην προοδευτική ένταξη των 180 φιλοξενούμενων παιδιών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.  Διεξήχθησαν μαθήματα ελληνικών, μαθηματικών, πολιτισμού και γεωγραφίας, τα οποία συνοδεύτηκαν από δραστηριότητες ενδυνάμωσης και ψυχαγωγίας στον Χώρο που είναι Φιλικός για τα Παιδιά.  Περισσότερο από το ήμισυ του φιλοξενούμενου ενήλικου πληθυσμού βελτίωσε τις γλωσσικές δεξιότητές του παρακολουθώντας εβδομαδιαία μαθήματα ελληνικών και αγγλικών και συμμετείχε σε μια ευρεία ποικιλία δραστηριοτήτων, από εβδομαδιαίους ποδοσφαιρικούς αγώνες μέχρι εργαστήρια ραπτικής και κατασκευής κοσμημάτων.  Η διαπολιτισμική αλληλεπίδραση με την τοπική κοινότητα ήταν επίσης υψηλή προτεραιότητα και έχει προαχθεί μέσω εκδηλώσεων Πολιτιστικής Ανταλλαγής Μαγειρικής εντός και εκτός των εγκαταστάσεων, εκδρομών και οικογενειακών επισκέψεων σε θεατρικές παραστάσεις και συναυλίες τοπικών σχολείων.