ΣΤΕΓΑΣΗ

Πρόγραμμα Αστικών Ξενώνων της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες

Το Πρόγραμμα Στέγασης της ΚΑΡΙΤΑΣ Ελλάς και της ΚΑΡΙΤΑΣ Αθήνας σε συνεργασία με τη CRS (Catholic Relief Services) είναι μέρος του εθνικού Προγράμματος Αστικών Ξενώνων της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες «ΕΣΤΙΑ», το οποίο προσφέρει ασφαλή στέγαση και κοινωνικές υπηρεσίες στους πιο ευάλωτους πρόσφυγες στην Ελλάδα.  Αρχικά το Πρόγραμμα στόχευε κυρίως σε ανθρώπους που ήταν κατάλληλοι για μετεγκατάσταση, αλλά από τον Σεπτέμβριο του 2017 άλλαξε ώστε να περιλαμβάνει αιτούντες άσυλο που βρίσκονται σε αναμονή για χορήγηση καθεστώτος πρόσφυγα.  Το Πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ χρηματοδοτείται από τη Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Η ΚΑΡΙΤΑΣ Ελλάς λειτουργεί ξενώνες και διαμερίσματα στην αστική περιοχή της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και έχει φιλοξενήσει 1.903 επωφελούμενους κατά τη διάρκεια του 2017, προσφέροντας ταυτόχρονα ψυχολογική υποστήριξη και δραστηριότητες ενσωμάτωσης.

Κοινωνική Εστία του Νέου Κόσμου

Στην περιοχή του Νέου Κόσμου, μια γειτονιά της Αθήνας με μακρά ιστορία αποδοχής μεταναστών, η ΚΑΡΙΤΑΣ Ελλάς λειτουργεί μία κοινωνική εστία σε συνεργασία με την Εξαρχία των Εν Ελλάδι Αρμενίων Καθολικών.  Το κύριο στοιχείο της προσέγγισης του έργου ήταν η μετακίνηση από μία τυποποιημένη και εξατομικευμένη παροχή στέγασης στη δημιουργία και λειτουργία ενός κοινοτικού μοντέλου.  Στις εγκαταστάσεις, οι επωφελούμενοι καλύπτουν όλες τις βασικές ανάγκες τους και έχουν πρόσβαση σε μια ευρεία ποικιλία υπηρεσιών (π.χ.  οικογενειακή συμβουλευτική, εκπαίδευση και όλες τις υπηρεσίες των κοινωνικών κέντρων).  Οι επωφελούμενοι μπορούν επίσης να συμμετάσχουν σε διάφορες δραστηριότητες (αθλητικές, κοινωνικοποίησης, πολιτιστικές, ψυχαγωγικές κ.λπ.).  Διεξάγονται διάφορες δραστηριότητες για παιδιά, ενήλικες και οικογένειες σε διάφορα κέντρα της κοινότητας (ΚΑΡΙΤΑΣ Αρμενίων και Κέντρο Ακρόασης, Κοινωνική Εστία Νέου Κόσμου, Κοινωνικό Κέντρο Νέου Κόσμου, και Κοινότητα Πάπα Ιωάννη XXIII).  Το πιο σημαντικό είναι ότι οι επωφελούμενοι ενθαρρύνονται ιδιαίτερα να αλληλεπιδρούν με την τοπική κοινότητα και τους εθελοντές της ΚΑΡΙΤΑΣ και να συμμετέχουν στην υλοποίηση κοινών δράσεων.  Κατά συνέπεια, δημιουργείται ένα έντονο συναίσθημα του ανήκειν στους επωφελούμενους, οι οποίοι αισθάνονται ευπρόσδεκτοι, ασφαλείς και ενδυναμωμένοι στο νέο τους σπίτι.  Οι εγκαταστάσεις μπορούν να στεγάσουν 70 άτομα και κατά τη διάρκεια του 2017 φιλοξενήθηκαν περισσότερα από 400 άτομα (κυρίως πρόσφυγες, αλλά επίσης ευάλωτοι Έλληνες).

Ασφαλής Στέγαση Ευάλωτων Προσφύγων στο νησί της Λέσβου

Το 2015, καθώς η προσφυγική κρίση εντεινόταν και η μόνη διαθέσιμη στέγαση για τους πρόσφυγες ήταν τα τότε αναδυόμενα κρατικά ή δημοτικά στρατόπεδα «διέλευσης», η ΚΑΡΙΤΑΣ Ελλάς με την οικονομική υποστήριξη της ΚΑΡΙΤΑΣ Ελβετίας, ξεκίνησε ένα έργο για την παροχή ασφαλούς στέγασης και προστασίας στους πιο ευάλωτους πρόσφυγες, εστιάζοντας σε μονογονεϊκές οικογένειες, εγκύους και οικογένειες με μικρά παιδιά στο νησί της Λέσβου.  Το Έργο συνεχίστηκε μέχρι το 2017 και την έναρξη του εθνικού Προγράμματος Στέγασης ΕΣΤΙΑ.  Κατά τη διάρκεια του 2017, 372 αιτούντες άσυλο και αναγνωρισμένοι πρόσφυγες βρήκαν στέγαση και ανέκτησαν την αξιοπρέπειά τους έχοντας πρόσβαση σε καλή διατροφή, ψυχοκοινωνική υποστήριξη και δραστηριότητες ενδυνάμωσης.  Δόθηκε υψηλή προτεραιότητα σε δραστηριότητες που στόχευαν στην προοδευτική ένταξη των 180 φιλοξενούμενων παιδιών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.  Διεξήχθησαν μαθήματα ελληνικών, μαθηματικών, πολιτισμού και γεωγραφίας, τα οποία συνοδεύτηκαν από δραστηριότητες ενδυνάμωσης και ψυχαγωγίας στον Χώρο που είναι Φιλικός για τα Παιδιά.  Περισσότερο από το ήμισυ του φιλοξενούμενου ενήλικου πληθυσμού βελτίωσε τις γλωσσικές δεξιότητές του παρακολουθώντας εβδομαδιαία μαθήματα ελληνικών και αγγλικών και συμμετείχε σε μια ευρεία ποικιλία δραστηριοτήτων, από εβδομαδιαίους ποδοσφαιρικούς αγώνες μέχρι εργαστήρια ραπτικής και κατασκευής κοσμημάτων.  Η διαπολιτισμική αλληλεπίδραση με την τοπική κοινότητα ήταν επίσης υψηλή προτεραιότητα και έχει προαχθεί μέσω εκδηλώσεων Πολιτιστικής Ανταλλαγής Μαγειρικής εντός και εκτός των εγκαταστάσεων, εκδρομών και οικογενειακών επισκέψεων σε θεατρικές παραστάσεις και συναυλίες τοπικών σχολείων.