ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Μονάδες Στέγασης στον Χώρο Φιλοξενίας Προσφύγων στα Διαβατά

Η ΚΑΡΙΤΑΣ Ελλάς είναι μία από τις ελάχιστες ανεξάρτητα χρηματοδοτούμενες οργανώσεις που επένδυσαν στην παροχή μονάδων στέγασης για τους πρόσφυγες.  Με χρηματοδότηση από το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών και την ΚΑΡΙΤΑΣ Γερμανίας, σε συνεργασία με το Ελληνικό Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και την ASB, έχει προμηθευτεί και αγοράσει 50 κοντέινερ προκειμένου να προσφέρει επαρκή στέγαση σύμφωνα με τα Πρότυπα Sphere.  Τα κοντέινερ που διαθέτουν ατομικές εγκαταστάσεις υγιεινής και κουζίνα, παραδόθηκαν και εγκαταστάθηκαν στον Χώρο Φιλοξενίας Προσφύγων στα Διαβατά, στη Βόρεια Ελλάδα.  Οι μονάδες στέγασης επέτρεψαν στους πρόσφυγες να έχουν περισσότερη ιδιωτικότητα, στέγαση ανά οικογένεια και τη δυνατότητα να έχουν αυτοοργανωμένο νοικοκυριό, συνεισφέροντας επίσης στη συνολική τους ευημερία, ασφάλεια και αξιοπρέπεια.

Υπηρεσίες Καθαριότητας Ρούχων στα Διαβατά και τις Σέρρες

Στο πλαίσιο της Ανταπόκρισης σε Έκτακτες Ανάγκες  του Προγράμματος Εκτάκτων Αναγκών και της εξέλιξης των προγραμμάτων WASH, η ΚΑΡΙΤΑΣ Ελλάς έχει προχωρήσει στην εγκατάσταση και λειτουργία υπηρεσιών καθαριότητας ρούχων στη Βόρεια Ελλάδα, στους Χώρους Φιλοξενίας στις Σέρρες και τα Διαβατά.  Ο σκοπός αυτής της πρωτοβουλίας ήταν η βελτίωση της καθημερινής ζωής και της ευημερίας του πληθυσμού, για τη μείωση των δερματικών παθήσεων, την προώθηση της προσωπικής υγιεινής και την εξοικονόμηση πόρων σε ρουχισμό, κουβέρτες και υπνόσακους.

Συνολικά, η ΚΑΡΙΤΑΣ Ελλάς έχει αγοράσει και εγκαταστήσει 11 επαγγελματικά πλυντήρια και 11 στεγνωτήρια, τα οποία μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες πλύσης και των δύο χώρων, με μέγιστη χωρητικότητα, σύμφωνα με τα πρότυπα Sphere Wash.  Τα κόστη συντήρησης, προσωπικού και λειτουργίας των Υπηρεσιών Καθαριότητας Ρούχων έχουν επίσης καλυφθεί από την ΚΑΡΙΤΑΣ Ελλάς και έχουν προβλεφθεί σχετικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες.